2013-01-29-01-forside-crop-skarp-varmere
03.IMG_8919_01
02.IMG_9045

Vi bistår næringslivet, offentlig sektor, frivillige organisasjoner og privatpersoner – både nasjonalt og internasjonalt.

Vår særlige styrke ligger innenfor områdene arbeidsrett, erstatningsrett, kontraktsrett, strafferett, organisasjon- og næringsliv. Strategisk kompetanse medfører at vi ofte inviteres til strategiprosesser, styrearbeid, foredrag og til å løse fastlåste konflikter i næringslivet. Våre verdier er kunnskap og engasjement. På dette grunnlaget skaper vi gode resultater sammen med våre klienter.