Vi bistår næringslivet, offentlig sektor, frivillige organisasjoner og privatpersoner – både nasjonalt og internasjonalt.

Vår særlige styrke ligger innenfor områdene strafferett, barnevern, fast eiendom, arbeidsrett, erstatningsrett, kontraktsrett, organisasjon- og næringsliv. Strategisk kompetanse medfører at vi ofte inviteres til strategiprosesser, styrearbeid, foredrag og til å løse fastlåste konflikter i næringslivet. Våre verdier er kunnskap og engasjement. På dette grunnlaget skaper vi gode resultater sammen med våre klienter.