På lag med SMA Norge

Med ny dokumentasjon fremlagt forventes det at Beslutningsforum gjør en ny vurdering. Vi i Advokatfirmaet Lippestad er klare for å bistå SMA Norge ved behov!