Barnevernet kan være den «store stygge ulven»

 In Artikler

I en ny dansk dramaserie «Ulven kommer» som sendes på NRK følger man en barnevernskonsulent og en familie etter at skolen har sendt inn en bekymringsmelding.  Det er mistanke om at stefar utøver vold mot barna.  Serien gir et realistisk bilde av hvordan barn plutselig kan bli akuttplassert fra sin familie, og hvordan dette håndteres og oppleves av både barnevernet og den familien som blir rammet. 

«Ulven kommer»

Serien gir et realistisk bilde av hvor vanskelig det er for barnevernet å håndtere en sak når de mistenker at barn blir skadet, og hvor vanskelig det er for en familie å gjennomgå en barnevernssak. Man får også en forståelse av hvor vanskelig det er for de rundt familien som blir involvert; skole, venner og fosterhjemmet som skal ivareta barna etter en akuttplassering. 

I «Ulven» følger vi en barnevernskonsulent som raskt konkluderer med at et barn blir slått av stefaren sin. Han får med seg lederen sin på å akuttplassere barna, selv om hun synes det er for lite dokumentasjon. Hun støtter imidlertid beslutningen fordi hun stoler på at intuisjonen hans er riktig, fordi det pleier den å være. Her er det skremmende realistisk fordi denne overbevisningen over at man sitter med «sannheten» basert på førsteinntrykk og intuisjon gjør at man kan overse og bryte rutiner i en tanke om at «målet helligger middelet». Vi får se hvordan noen bevis tillegges all vekt, mens andre ikke nevnes eller bortforklares. I virkeligheten kan dette dessverre ofte skje. Idet rutiner brytes blir ikke alt rapportert og er derfor ikke en del av saksdokumentene. Det er farlig når en offentlig etat som barnevernet ikke overholder rutiner som er satt for å sikre en riktig og rettferdig behandling- nettopp for å verne barnet i størst mulig grad. 

Det som imidlertid er litt synd med serien er at det skapes et inntrykk av at barnevernet alltid har rett i sin intuisjon. At de har rett i at det er grunn til bekymring når de foretar et slikt inngripende tiltak i en familie, akuttplassering av barnet. Det er dessverre ikke alltid tilfellet i virkeligheten. Dette er et tema som ikke synliggjøres så ofte og som derfor er viktig å ha mer fokus på. Stort sett får man inntrykk av at det alltid er «noe» som er galt, så selv om det kanskje ikke er «like galt» som barnevernet påstår er det likevel «galt nok» til at det rettferdiggjør at barnevernet griper inn.

Vår erfaring med barnevernssaker

Det er viktig innledningsvis å presisere at de aller fleste som jobber innenfor barneverntjenesten gjør en god jobb og er lojale mot de rutiner som skal følges. Det er dessverre noen barnevernskontor som skiller seg ut. Det er her skremmende å være vitne til hvordan den enkelte barnevernsansatte tolker alt som skjer innenfor sin egen hypotese av hva som er «sannheten». Videre er det skremmende hvordan dette førsteinntrykket ligger fast uansett utviklingen i saken, og at man ikke evner å se en sak fra flere sider. Rutiner brytes og noe blir rapportert mens annet ikke blir rapportert. Noen bevis tillegges mye vekt, mens andre bevis ikke legges noe vekt på fordi det bagatilliseres og bortforklares. 

 I de sakene hvor det ikke er klart hva som har skjedd kan det få katastrofale følger for barnet dersom teorien ikke er riktig. I verste fall ender dette med en akuttplassering eller omsorgsovertakelse som aldri skulle ha skjedd. 

Vi har dessverre erfaring med et enkelt kontor som har gjort grove feilbedømminger i en sak. Dette førte til at barnet mistet en av sine foreldre i 1 1/2 år etter en akuttplassering. Heldigvis ble dette tydelig ved den grundige behandlingen i lagmannsretten. Der kom det også kom frem at det var sterk uenighet innad i barnevernet. Klient fikk til slutt hovedomsorgen, som var i tråd med barnets tydelige ønske hele veien. Det at barnet aldri forstod hvorfor det ikke fikk bo hos den det ville, fordi det faktisk ikke var noe galt, har imidlertid satt sterke spor hos barnet. 

Det er svært alvorlig dersom barna som blir akuttplassert ikke skjønner hvorfor de ikke lenger kan bo hos sine foreldre. Dette kan skade deres psykiske helse. De opplever å bli «kidnappet» fra sin familie og holdt borte mot sin og foreldrenes vilje. Dette er svært traumatiserende for barn å oppleve, og noe de må bære med seg resten av sitt liv. Det er derfor skremmende i de sakene man opplever at det har gått prestisje hos barnevernet i å «ha rett». Den oppgaven de er satt til, å verne barnet, blir da det motsatte og direkte skadelig for barnet. Familier ødelegges av «den store stygge ulven».

Det vil også kunne få alvorlige følger for familien etter at en barnevernssak er avsluttet. Lokalmiljøet til barnet vil ofte tro at barnet har blitt utsatt for omsorgssvikt enten ved rusmisbruk, vold eller overgrep. Man tenker jo at et barn ikke kan bli akuttplassert dersom det ikke har skjedd noe som er alvorlig galt. Dette kan føre til at familien ikke ser noen annen utvei enn å flytte for å etablere seg på nytt, og for å komme seg vekk fra det kritiske søkelyset. 

Hvorfor kan det lønne seg å kontakte advokat tidlig i saken?

Førstekontakten med barneverntjenesten kan være helt avgjørende for hvordan saken utvikler seg. Førsteinntrykket man gir som forelder kan avgjøre hvilke hypoteser barnevernskonsulenten danner seg og dermed for de vurderingene som etter hvert tas. Det er derfor viktig at man tidlig får bistand slik at man ikke misforstås. Da kan  advokaten passe på at barneverntjenesten følger sine rutiner slik at saken blir behandlet på en mest mulig objektiv måte. 

Det er å anbefale å ha en advokat som kan bistå i denne kritiske fasen, og som har et engasjement for disse sakene. Jo tidligere vi kommer inn i saken, jo lettere er det for oss å hjelpe. Det kan da være lettere å få «ryddet unna» eventuelle misforståelser tidlig i saken.

Vi kan bistå dersom barnet blir akuttplassert eller saken havner i Fylkesnemnda fordi barnevernet begjærer omsorgsovertakelse. Vi kan også bistå hvis det blir en barnefordelingssak, fordi barnevernet får den ene parten til å ta ut søksmål for å få hovedomsorgen.   

Hva koster det å bruke advokat?

Dersom barnevernet akuttplasserer et barn, eller begjærer omsorgsovertakelse, har man rett til en advokat. Man vil da få dekket utgiftene til dette.  I en barnefordelingssak må man dekke utgiftene sine selv dersom man ikke har rett til fri rettshjelp. 

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Du kan sende en e-post til post@advokatlippestad.no eller ringe på 22 94 10 20.

 

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search