Fremtidsfullmakt – derfor er det viktig for deg!

 In Artikler

En fremtidsfullmakt gir deg muligheten til å beholde kontrollen over ditt liv. 

I en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem som tar dine valg dersom du en gang i fremtiden ikke er i stand til å ta egne valg. Du kan beholde kontrollen over dine eiendeler og også kontrollere hvordan din helse og velferd skal ivaretas. Fremtidsfullmakt kan på mange måter sammenlignes med en forsikring og er en stor trygghet dersom hverdagen plutselig blir mer usikker. 

Vi i advokatfirmaet Lippestad mener at alle har behov for en fremtidsfullmakt og vår oppfordring er klar: skriv en fremtidsfullmakt før det er for sent.

Hva er en fremtidsfullmakt?

Lovens definisjon av fremtidsfullmakt er slik:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Det kan derimot være vanskelig å forstå hva en fremtidsfullmakt faktisk er ut ifra en slik lovtekst. Og enda viktigere er det å vite hvorfor det er viktig for nettopp deg å lage en fremtidsfullmakt. 

En fremtidsfullmakt gir deg en mulighet til å bestemme hvem som skal representere deg dersom du ikke lenger kan ivareta dine interesser selv. På denne måten kan du selv bestemme over dine egne midler og hvordan livet ditt skal være. Du kan også bestemme når fullmakten skal tre i kraft og legge føringer på hvordan fullmektigen skal ta vare på dine interesser på best mulig måte. Du velger en eller flere personer som du stoler på som skal ivareta deg og dine interesser når du selv er på ditt mest sårbare tidspunkt i livet. 

Hvorfor trenger jeg en fremtidsfullmakt?

Livet forandrer seg og ting ender ikke alltid slik vi hadde planlagt. At du ikke lenger kan ta vare på egne interesser kan skyldes demens, en ulykke, sykdom eller andre forhold. Spesielt demens er udiskuterbart noe som rammer mange eldre og som kan by på store utfordringer. Utfordringene kan være private, men også knyttet til dine juridiske og økonomiske forpliktelser. Uten en fremtidsfullmakt kan fremtiden bety stor usikkerhet dersom man havner i en slik posisjon.

Alternativet til å ikke ha en fremtidsfullmakt er at det blir oppnevnt en verge som tar avgjørelser for deg. Mange opplever at en slik situasjon kan være vanskelig og uoversiktlig å håndtere, både selv og for nærstående familie. 

Ofte vil avgjørelser om hus og eiendommer bli vanskelige og byråkratiske. Du risikerer at boligen din blir stående tom og forfalle fordi det ikke er tydelig hvem som kan ta avgjørelser. Valg om helse og behandling må normalt også avgjøres av en verge. Dette omfatter spørsmål som valg av sykehjem, helsebehandling osv. Da du på dette tidspunktet befinner deg i en sårbar posisjon, er det for mange et sterkt ønske om at avgjørelser tas av noen du vet ønsker deg trygghet og god helse. 

Mangel av fremtidsfullmakt kan også skape konflikter for familie og nærstående. Familien din kan havne i en posisjon der de ikke lenger får lov til å ta vare på familiehytta eller gi deg den helsehjelpen de vet at du ønskt.

«Bedre føre var enn etter snar»

Det er viktig å vite at dersom du allerede har havnet i en posisjon der du ikke lenger kan ivareta egne interesser, er det for sent å opprette en fremtidsfullmakt. Derfor er det lurt å få opprettet en fremtidsfullmakt som en sikkerhet og en forsikring, dersom uhellet skulle være ute. 

Gjennom en godt juridisk utformet fremtidsfullmakt kan du fokusere på deg selv den tiden du er på ditt mest sårbare, imens dine interesser blir tatt hånd om av en person du har tillit til.

Fremtidsfullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold og kan også begrenses til gjelde bestemte områder. Fremtidsfullmakten tilbyr en frivillig og privat mulighet til å fortsette å ha kontrollen over deg og ditt. 

Forhåpentligvis vil du aldri ha bruk for fremtidsfullmakten fordi du selv er i stand til å ta vare på deg selv og dine interesser. Det er uansett godt å vite at du har forsikret deg på best mulig vis dersom situasjonen skulle endre seg i fremtiden.

Andre ting å huske på vedrørende fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt og testament følger hverandre tett. Det er derimot viktig å huske at et testament først får anvendelse etter at du forlater denne verden. Det kan også gå lang tid fra tidspunktet fremtidsfullmakten trer i kraft til man dør og testamentet trer i kraft. Da er det fint å vite at man er ivaretatt på best mulig måte all den tid man har. 

Det er også viktig å vite at fremtidsfullmakten ikke trer i kraft uten videre. Det er normalt fastlege eller andre fagkyndig helsepersonell som fastsetter at din helse er slik at du ikke lenger kan ta vare på deg selv. Dette er også tidspunktet fremtidsfullmakten normalt trer i kraft. Dersom legen mener du kan ivareta dine egne interesser vil heller ikke fremtidsfullmakten tre i kraft.

Fremtidsfullmakten kan også fritt endres og tilbakekalles så lenge du fortsatt er ved dine fulle fem. Med andre ord mister du ikke kontroll ved å skrive en fremtidsfullmakt. Fremtidsfullmakten er derimot en mulighet til å beholde kontrollen der du normalt ville ha mistet kontrollen over egne valg. 

Advokatfirmaet Lippestad 

Advokatfirmaet Lippestad har lang erfaring innenfor både arverett og utforming av fremtidsfullmakter. Hos oss er det mange dyktige advokater som er klare til å bistå deg med dine spørsmål knyttet til fremtidsfullmakt.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Nedbemanning for arbeidstakere