Har du fått en skade etter en ulykke?

 In Artikler

Dersom du skader deg kan du ha rett til erstatning fra forsikringsselskap. Du kan ha forsikring gjennom jobben din eller privat, eller gjennom et kjøretøy, som er ansvarlig for ulykken.  

Det er du som må sannsynliggjøre at du har et krav overfor forsikringsselskapet. Det er derfor viktig at du får dokumentert hendelsen og skaden så godt du kan. Det gjør du ved å oppsøke lege raskt, og jevnlig. 

I mange saker avviser selskapet ansvar på grunn av mangelfulle journaler som omhandler hendelsen og skaden. Det hjelper ofte ikke at en lege/ spesialist i ettertid vurderer at det er hendelsen som er årsaken til plagene dersom dette ikke kan dokumenteres utfra journalnotater. Det må være journalnotater rett etter hendelsen og i tiden frem til du fremsetter et krav. 

Oppsøk lege og pass på følgende: 

  1. Oppsøk lege innen 3 døgn, ikke vent for å se om du blir bedre. Akuttsymptomer må dokumenteres i journal.  
  1. Du må nevne alle steder på kroppen hvor du har vondt til legen, uansett om du har mye mer vondt noen steder enn andre idet dette kan endre seg. Alle plager må dokumenteres i journal.
  1. Du må passe på å oppsøke legen med de plagene du har jevnlig, selv om legen ikke nødvendigvis kan gjøre at du blir bedre. Det må dokumenteres i journal at du har vedvarende plager, brosymptomer.
  1. Dersom du er til legen av andre årsaker må du passe på å nevne at du fortsatt har plager etter ulykken og hvor, dersom du har det. Dersom du ikke nevner at du fortsatt har vondt andre steder etter ulykken kan dette i ettertid tas til inntekt for at du var blitt bra igjen av dette. Da er det svært vanskelig å få dokumentert at dette var plager du fortsatt hadde, og at dine nåværende plager har årsak i ulykken og ikke noe annet. 

Oppsøk lege raskt og ta kontakt med en erfaren personskadeadvokat

I personskadesaker er det lurt å ta kontakt med en erfaren personskadeadvokat som kan hjelpe deg med å få dokumentert din skade og tap. Dersom selskapet vil innhente spesialisterklæring kan advokaten også passe på at rett spesialist velges, og det anbefales ikke å godta forslag fra selskapet uten å først ha forhørt seg med en erfaren personskadeadvokat. 

Rimelige og nødvendige utgifter til advokat kan dekkes av selskapet dersom du blir skadet på jobb eller i en trafikkulykke, så ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg uten at du betaler noe for det. 

Vi har lang erfaring med personskadesaker, også fra selskapets side, og bistår deg gjerne i saken din. Ta gjerne kontakt med oss på tlf 22 94 10 20 eller send en e-post til post@advokatlippestad.no for en uforpliktende samtale. 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

nedbemanning