Har du skadet deg på jobb i utlandet?

 In Artikler

Mange har jobber hvor de i perioder utfører arbeid i utlandet for sin arbeidsgiver. Gjelder yrkesskadeforsikringen om du skader deg mens du er borte?

Det fremgår av yrkesskadeforsikringsloven § 1 at loven gjelder for «personskade påført arbeidstakere i riket». Med denne ordlyden får mange inntrykk av at yrkesskadeforsikringen kun gjelder i Norge, Svalbard og Jan Mayen, men det er ikke riktig.

Det følger nemlig av forskrift til bestemmelsen at loven også gjelder for arbeidstakere som utfører jobb i utlandet for en norsk arbeidsgiver. Det som er avgjørende er således om arbeidsgiver er tilhørende «riket». Forutsetningen for dette er imidlertid at arbeidsgiveren plikter å betale arbeidsgiveravgift og at arbeidstakeren er medlem av folketrygden.

Du er derfor dekket av din yrkesskadeforsikring selv om du jobber i utlandet dersom du er medlem av folketrygden, det ikke er snakk om noen overføring eller utleie av deg som arbeidstaker – og arbeidsgiver er pliktig til å betale arbeidsgiveravgift for deg.

Har du tinnitus og jobber off-shore? Kjenner du til dine erstatningsrettigheter? Les mer her.

Har du skadet deg på jobb?

Visste du at dersom du har en yrkesskade har du rett til å få dekket dine utgifter til advokat av yrkesskadeforsikringsselskapet (det forsikringsselskapet arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring i)? Vi kan bistå deg fra melding av skade til man har kommet til enighet om et endelig erstatningsoppgjør med forsikringsselskapet.

Dersom du har skadet deg på jobb, eller har andre spørsmål knyttet til yrkesskade, yrkesskadeforsikring eller erstatning, kan du ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Send oss en e-post på cecilie.h-j@advokatlippestad.no eller ring +47 970 77 570.

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search