Hvilke regler gjelder for sommervikarer?

 In Artikler

Med sommeren rett rundt hjørnet, er det mange arbeidsgivere som har behov for ferievikarer. Dette betyr at det er mange – særlig unge – som skal ha sommerjobb. Her får du en innføring i reglene som gjelder og hvilke rettigheter sommervikarer har.

Når kan arbeidsgiver lovlig ansette sommervikarer?

Utgangspunktet er at alle ansatte skal ansettes i fast stilling. Det å være fast ansatt betyr at arbeidsforholdet ikke avsluttes før enten arbeidsgiver eller den ansatte sier opp.

Dersom man er midlertidig ansatt, er det forhåndsavtalt når arbeidsforholdet skal avsluttes. Arbeidsforholdet vil da opphøre uten at hverken arbeidsgiver eller den ansatte må gi en oppsigelse.

Det gjelder imidlertid mange unntak fra denne hovedregelen om fast ansettelse:

Vikarer

Når det gjelder adgangen til å ansette sommervikarer, gir arbeidsmiljøloven for det første arbeidsgivere lov til å ansette vikarer.

Det arbeidsmiljøloven mener med vikarer er midlertidig ansatte som erstatter andre ansatte som av en eller annen grunn ikke er på jobb. Dette kan for eksempel være vikarer for ansatte som er ute i foreldrepermisjon eller er sykemeldt. På sommeren er det vanlig at arbeidsgivers ansatte skal ha ferie, og arbeidsgivere vil da ofte ha behov for å ansette ekstrahjelpere som kan midlertidig erstatte de ansatte som er på ferie.

«Midlertidig karakter»

Arbeidsgivere har også lov til å ansette personer midlertidig som sommervikarer dersom arbeidet er av «midlertidig karakter.» Dette vil i praksis bety at arbeidsgiver har et økt midlertidig behovfor flere ansatte, eller at arbeidsgiver har midlertidig behov for andre type ansattemed eksempelvis en annen type kompetanse enn de vanlige ansatte hos arbeidsgiver.

Et praktisk eksempel vil være en restaurant som kun har uteservering i løpet av sommermånedene og som opplever å ha flere kunder enn ellers. På grunn av flere kunder, vil arbeidsgiver ha behov for flere servitører.

Det finnes flere unntak fra hovedregelen om fast ansettelse enn de to som nå er nevnt, men de to vi har nevnt er de mest vanlige unntakene når det gjelder adgangen til å ansette sommervikarer.

Arbeidsavtale

I alle arbeidsforhold er det krav om at den ansatte får en skriftlig arbeidsavtale. De fleste sommervikarer jobber imidlertid kun en veldig kort periode på sommerjobben. Så når skal man som sommervikar få arbeidskontrakten?

Dersom sommervikarens arbeidsforhold skal være under én måned, skal sommervikaren få arbeidsavtalen med en gang. Dette vil si senest første arbeidsdag.

Om sommervikarens skal arbeide i over én måned, skal arbeidsavtalen gis til den ansatte så snart som mulig. Det gjelder imidlertid her en absolutt tidsfrist på én måned.

Uavhengig av hvor lenge arbeidsforholdet varer, er vår anbefaling at arbeidsavtalen blir signert allerede før den ansatte begynner i jobben som sommervikar.

Har sommervikarer krav på feriepenger?

Alle ansatte, avhengig av om de er ansatt som sommervikarer eller fast ansatte, har krav på feriepenger.

Vil du vite mer om feriepenger? Da kan du lese her

Det som er viktig å være klar over, og som en del arbeidsgivere gjør feil, er å inkludere feriepenger i den vanlige lønnen. Det er imidlertid ikke lov å si at feriepenger er inkludert i lønnen. Feriepenger skal alltid beregnes og settes av separat fra den vanlige lønnsutbetalingen.

Men når skal feriepenger utbetales til sommervikarer?

Hovedregelen er at feriepenger skal utbetales sammen med siste lønnsutbetaling når et arbeidsforhold opphører. Sommervikarer skal med andre ord få utbetalt feriepengene sammen med sin siste lønn.

Har sommervikarer krav på ferie?

Et litt annet spørsmål, er om sommervikarer har krav på ferie i løpet av sommerjobbperioden.

Svaret overrasker kanskje mange, men rent juridisk har sommervikarer krav på ferie på lik linje med alle andre ansatte.

Siden arbeidsforholdet som regel varer veldig kort, er det vanlig at sommervikarer ofte ikke rekker eller at de ikke ønsker å avvikle ferie i løpet av arbeidsforholdet. Dersom en sommervikar fremsetter krav om ferie, kan med andre ord ikke arbeidsgiver umiddelbart nekte sommervikaren dette.

Hva slags andre rettigheter har sommervikarer?

Sommervikarer er å anse som vanlige ansatte. De vil derfor ha de samme rettigheter som arbeidsgivers «vanlige» ansatte hva gjelder for eksempel arbeidstid og overtidstillegg. Arbeidsgiver kan videre ikke fritt frem si opp sommervikarer da de strenge reglene i arbeidsmiljøloven vil gjelde også for sommervikarer.

Dersom en arbeidsgiver har ansatt sommervikarer som er under 18 år, er det videre viktig at arbeidsgiver er klar over at det gjelder strengere krav til arbeidstid for disse.

God sommerjobbing!

Advokatfirmaet Lippestad AS bistår både arbeidsgivere og ansatte med alle arbeidsrettslige problemstillinger. Dersom du skulle ha spørsmål om ansettelsesforhold eller på annen måte ha behov for advokathjelp, er det bare å ta kontakt med oss på e-post eller tlf 22 94 10 20.

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search