Langvarig COVID og Vaksiner: Symptomer og Utfordringer

 In Artikler

Langvarig COVID og Vaksiner: Symptomer og Utfordringer

Den økende bekymringen for et sykdomsbilde med langvarig COVID og rapporterte helseproblemer etter COVID-19-vaksinasjon er viktige temaer som vi må ta stilling til. I denne artikkelen ser vi på dette komplekse landskapet med utgangspunkt i «Linda,» en tidligere sykepleier og forsker som opplevde uventede helsekomplikasjoner etter vaksinering. Hvem tar ansvar og hvorfor får ikke Linda hjelp? 

Selv om vaksinene har vært et viktig fremskritt i kampen mot COVID-19, har langvarig COVID-19, eller post-akutt sekvelae av SARS-CoV-2-infeksjon (PASC), introdusert en ny utfordring. Denne tilstanden preges av vedvarende symptomer, inkludert fatigue, kortpustethet, og kognitive problemer, uavhengig av sykdommens opprinnelige alvorlighet. Symptomer etter vaksineskade er i praksis helt identiske.

Langvarig COVID/vaksineskade: En Kompleks Tilstand

Lindas erfaring representerer kompleksiteten i langvarig COVID/vaksineskade . Hun opplever svekket korttidsminne, alvorlig fatigue og smerter som hun tror er knyttet til vaksinen. Hun er usikker på sin fremtidige arbeidsevne. Linda er heller ikke alene, det er flere som har samme helseutfordringene.
Helsekomplikasjoner etter vaksinasjon, selv om de er sjeldne, kan være alvorlige. Lindas tilfelle, med symptomer som oppsto etter hennes Pfizer-vaksine, kaster lys over spørsmål knyttet til vaksinesikkerhet. For det er en stor sannsynlighet for at det er nettopp vaksinen som har gjort Linda syk.

Utfordringen med Diagnostisering og Årsakssammenheng:

Diagnose og årsakssammenheng er utfordrende, spesielt i Lindas tilfelle hvor en lege som aldri møtte henne personlig avviste vaksinens rolle i symptomene. Vi mener at langvarig COVID og vaksinerelaterte helsekomplikasjoner krever politisk og medisinsk oppmerksomhet. Norsk lov gir kompensasjon for vaksinerelaterte skader. En Høyesterettsavgjørelse fra 2015 understreket at det er tilstrekkelig at vaksinen er en mulig årsak til sykdom for å kvalifisere for erstatning. Norsk pasientskadeerstatning overser imidlertid dette i sin praksis, og avviser derfor sak etter sak.

Det er nødvendig å adressere langvarig COVID og vaksinerelaterte helsekomplikasjoner. Tidlig diagnose, medisinsk oppfølging og støtte er avgjørende. Lindas historie understreker behovet for forskning, retningslinjejustering og støtte for de som rammes av disse tilstandene og at mennesker skal bli trodd i sitt sykdomsbilde. Den understreker også behovet for at Norsk pasientskadeerstatning endrer sin praksis og følger Høyesteretts anvisninger.

Vi bistår skadelidte i alle type skadesaker. Vi bidrar med rådgivning og en vurdering av om det finnes noen rettshjelpdekning som man kan benytte seg av. Sammen med våre advokater kan vi vurderer saken din og tar stilling til veien videre. post@advokatlippestad.no

Recent Posts

Start typing and press Enter to search