Når NAV ikke er NAV

 In Artikler

Vi bistår Barnekreftforeningen og dens medlemmer, og flere ganger opplever vi at det oppstår misforståelser med NAV i forhold til utbetaling av ytelser. De kan være krevende å rydde opp i, og i verste fall medføre store tilbakebetalingskrav fra NAV.

Ofte blir medlemmet først klar over at det i det hele tatt har vært en misforståelse etter at de mottar et varsel om feilutbetaling fra NAV. Det er for folk flest ganske skremmende når det fremgår at man plutselig skal måtte tilbakebetale inntil flere hundre tusen, og svært frustrerende at man ikke engang skjønner hvorfor.

Vi har sett eksempler hvor mor eller far har tatt kontakt med NAV for å få informasjon om hva de kan ha rett til, og som deretter søker på ulike ytelser fra NAV. Det går for eksempel an å både motta gradvise arbeidsavklaringspenger og pleiepenger samtidig fra NAV. Det er imidlertid ikke de samme saksbehandlerne som behandler dette. Ettersom ytelsene skal samordnes i forhold til hverandre, gir det store muligheter for at det skjer feil fra NAV sin side. Selv om søkerne har vært åpne om hvilke ytelser de tenker å søke på, søkt bistand fra saksbehandlere i NAV og oppgitt riktige opplysninger blir det således likevel feil fra NAV sin side ved at samordningen glipper.

De fleste av oss har tillit til at så lenge man gir riktig informasjon til NAV og retter seg etter deres råd så er det de får utbetalt også riktig. NAV har veiledningsplikt og er nærmest til å kjenne regelverket de forvalter. Det blir en vanskelig situasjon for privatpersoner om de skal måtte overprøve NAVs vurderinger og forståelse av eget regelverk. Systemet bygger på at man må kunne ha tillit begge veier.

De fleste mottakere av ytelser fra NAV skjønner at man ikke skal få utbetalt mer totalt enn om man hadde vært i full jobb, men idet arbeidsavklaringspenger kun utbetales med ca 66 % av ordinær lønn er det faktisk ikke så lett å selv oppdage at man får utbetalt for mye dersom man får andre ytelser i tillegg. Enda vanskeligere blir det dersom man har en inntekt på over 6G idet man da får utbetalt 66 % av 6G, og ikke etter det man faktisk har i utbetalt lønn.

Videre er dette mennesker som er i en svært vanskelig livssituasjon idet de har et alvorlig sykt barn, og i tillegg ofte er syke selv. Det oppleves derfor som ekstra urimelig at man ikke kan ha tillit til at NAV faktisk selv samordner på riktig måte ytelsene som utbetales fra dem. Man har naturlig nok ikke like mye overskudd og derfor heller ikke like stort fokus på økonomien i denne perioden av livet. Det kjennes i slike tilfeller svært urimelig at det er stønadsmottakeren som må ta ansvaret for at NAV gjør feil. Og burde man uansett ikke kunne stole på at NAV er NAV – så man hadde sluppet det?

Dersom man havner i en situasjon som beskrevet – med tilbakebetalingskrav fra NAV – anbefales det å ta kontakt med advokat for å ta den videre korrespondansen med NAV. Varslene fra NAV inneholder ofte en rekke henvisninger til lovparagrafer og et bransjespråk som kan være vanskelig å forstå for folk flest, så det lønner seg å ta kontakt med en som kan «snakke samme språk» og har erfaring med disse sakene. Advokat Cecilie Hvam-Jacobsen kan kontaktes på 970 77 570 eller på e-post.

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search