Noen råd ved oppsigelse av ansatte med samarbeidsproblemer

 In Artikler

På arbeidsplassen kan det av og til oppstå problemer med ansatte som ikke klarer å samarbeide eller utføre jobben sin skikkelig. Ofte blir det sagt at «det er umulig å si opp ansatte i Norge». Men er dette sant?

Svaret er at samarbeidsproblemer faktisk kan være en gyldig grunn for å si opp en ansatt. Her er noen råd dersom du vurderer å avslutte arbeidsforholdet med ansatte som sliter med samarbeidet.

Det kan hende at en ansatt ikke presterer som forventet og har vansker med å samarbeide. Dette kan inkludere ansatte som ikke følger instruksjoner, ikke klarer å jobbe sammen med kolleger, eller er konfliktskapende mot kunder. Når slike situasjoner oppstår, må arbeidsgiveren ta skritt for å forbedre situasjonen. I noen tilfeller kan oppsigelse være den eneste gjenværende løsningen.

Hvis du vurderer å avslutte arbeidsforholdet på grunn av samarbeidsproblemer, må du vurdere noen nøkkelpunkter før du tar denne avgjørelsen. Her er noen råd og en kort sjekkliste for arbeidsgiver i en slik situasjon:

Krav til gyldig oppsigelse:

Ifølge arbeidsmiljøloven må det være en godkjent grunn for å si opp ansatte. Når oppsigelsen skjer på grunn av samarbeidsproblemer, kalles det en oppsigelse basert på «arbeidstakerens forhold», som er definert i arbeidsmiljøloven §15-7 (1). Kravet til en gyldig grunn er særlig strengt når det gjelder oppsigelser på grunn av samarbeidsproblemer. Arbeidsgiveren må kunne bevise at det er en gyldig grunn for oppsigelsen og kunne dokumentere dette.

Noen råd til vurderingen

Påvirkning på arbeidsmiljøet:

Hvordan påvirker den ansattes oppførsel arbeidsmiljøet for andre ansatte? Er problemet knyttet til enkeltpersoner eller flere? Kan du gjøre endringer i arbeidsgrupper eller lag for å bedre situasjonen? Gi veiledning og advarsler skriftlig, og få eventuell uttalelse fra verneombudet eller tillitsvalgte om situasjonen.

Gjentagende problem: Har du gitt den ansatte tilbakemelding om uakseptabel oppførsel, men det har ikke skjedd noen forbedring? Hvis du har gitt tilbakemelding og mulighet for endring, må dette dokumenteres.

Ansattes stilling: For ledende ansatte eller de med spesielt tillitsverv stilles det høyere krav. Dette inkluderer ansvar for lærlinger eller teamledere. Samarbeidsevne for ansatte med lærlinger under seg er spesielt viktig. Vurder endringer i arbeidssituasjoner som ikke fungerer.

Helsemessige/private forhold: Hvis samarbeidsproblemene nylige har oppstått, kan det være andre forhold som påvirker den ansattes oppførsel. Dette kan inkludere helseproblemer eller vanskelige livssituasjoner privat, slik som skilsmisse eller dødsfall i nær relasjon. I slike tilfeller bør arbeidsgiver tilrettelegge og hjelpe den ansatte fremfor å vurdere oppsigelse.

Tilstrekkelig opplæring: Har den ansatte fått nødvendig opplæring i sin rolle og sine arbeidsoppgaver? Ofte kan manglende forståelse for oppgavene resulterer i samarbeidsproblemer.

Forsøkt omplassering:  Har du forsøkt å flytte den ansatte til andre kunder, kollegaer, prosjekter? Omplassering samt veiledning og instruksjon bør forsøkes før oppsigelse vurderes.

Enkle huskeregler

  • Er den ansatte i prøvetid? (Lavere terskel for oppsigelse i prøvetid)
  • Har arbeidstageren fått mulighet til å forbedre seg?
  • Har den ansatte kunne uttale seg om situasjonen?
  • Hva sier verneombudet/tillitsvalgte?
  • Har den ansatte fått tilstrekkelig opplæring?
  • Er det forsøkt å omplassere den ansatte?
  • Hvilke skade forårsaker den ansattes oppførsel for virksomheten?
  • Hvilke påvirkning har den ansattes oppførsel for arbeidsmiljøet?
  • Finnes det dokumentasjon på situasjonen?

Og husk at de generelle reglene for oppsigelse i arbeidsmiljøloven gjelder for alle typer oppsigelser.

Hvis du har spørsmål om dette temaet eller vurderer å si opp en ansatt på grunn av samarbeidsproblemer, kan det være lurt å diskutere dette med en advokat. Advokatfirmaet Lippestad kan hjelpe deg med vurderingen og gi råd om hvordan en eventuell oppsigelse bør gjennomføres.

Konklusjonen er dermed at det er mulig å si opp ansatte med samarbeidsproblemer i Norge, men det er en krevende prosess. Det kreves grundig dokumentasjon og en gyldig grunn for oppsigelsen.

Vi i Advokatfirmaet Lippestad jobber mye med arbeidsrettslige spørsmål som dette. Dersom du ønsker bistand eller har spørsmål rundt oppsigelsesprosessen, er du hjertelig velkommen til å kontakte advokatfullmektig Eirik Gjerstadberget på mail eirik@advokatlippestad.no eller på telefon: +47 99 31 52 31. Du kan også ta kontakt med advokatfirmaet Lippestad på +47 22 94 10 20 eller post@advokatlippestad.no

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Drøftelsesmøte