Nygift og uten barn? Dette bør du vite om arv!

 In Artikler

De fleste ser nok for seg at nå som man er gift så er dette med arv i orden. Det å beholde leiligheten og slippe økonomiske bekymringer er greit når man står midt oppi en forferdelig situasjon og har helt andre ting å tenke på. Men du kan likevel risikere å måtte betale ut svigerforeldrene hvis din nye ektefelle skulle falle fra.

Etter arvelovens regler har nemlig foreldre (og eventuelt deres barn eller barnebarn) arverett på din nye ektefelle dersom hen ikke har barn.

Som ektefelle til en avdød som ikke har barn arver man halvparten av alle verdiene, med en minstearv på 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Fra 1. mai 2018 er grunnbeløpet(G) på 96 883 kroner. Resten går til foreldrene hvis de fortsatt lever, alternativt søsken, eller atter alternativt nieser og nevøer.

For noen er det helt riktig at foreldre skal arve, og det er et gjennomtenkt valg. I andre tilfeller har man ikke oversikt over reglene, og kan ende opp med å måtte selge felles leilighet for å betale ut svigerforeldre, som kanskje allerede har godt med midler og gjeldsfri bolig.

Hvordan kan man forhindre dette? Et gjensidig testamente vil ofte være en god løsning. Hvis man ikke har barn så står man fritt til å testamentere også resten av sine verdier til sin ektefelle. Et gjensidig testamente har fordelen med at det kan settes opp slik at det bare er gyldig så lenge forholdet varer, eller så lenge ingen av partene skriver nye testamenter.

Uskifte er også et alternativ. Men yngre mennesker bør som regel ikke sitte i uskifte. For det første må man uansett skifte dersom man ønsker å gifte seg på ny. For det andre vil det som regel vil være mer økonomisk fordelaktig å skifte med en gang med tanke på hva som løpende går inn i uskifteboet så lenge det eksisterer. Midler som ellers ville vært holdt utenom som forsikringer, arv, egne inntekter og så videre går da inn i uskifteboet som senere skal deles med de øvrige arvingene. Da er det enklest å heller arve alt, hvis ønsket er at den gjenlevende faktisk skal sitte på verdiene.

Avslutningsvis kan det være verdt for nygifte å også se på livsforsikring hvor man tilgodeser hverandre. Dette gjelder særlig om man har bolig sammen med mye gjeld, slik at den etterlatte fortsatt kan betjene lån.

Ta kontakt med oss i Advokatfirmaet Lippestad på telefon 22 94 10 20 eller send e-post dersom du ønsker bistand til å utforme testament eller har andre spørsmål om arv.

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search