Bartu Beyaz

Bartu Beyaz studerer jus på Universitetet i SørØst Norge. Hans plan er å fullføre bacheloren der og ta master på Universitetet i Oslo. Bartu ønsker å ta valgemner innenfor skatterett og [...]

Runa Skrove Falch

Runa fullførte sin master i rettsvitenskap ved universitetet i Oslo høsten 2018. Masteravhandlingen omhandler demokratiske og menneskerettslige utfordringer ved digitalt grenseforsvar. Hun har [...]