Vi styrker laget!

Vi styrker laget og denne uken startet dyktige Olav Skolseg Ree hos oss. Han er advokatfullmektig og vil jobbe med alle våre rettsområder. Vi gleder oss til å ha deg med på laget, Olav!

Olav Skolseg Ree

Olav ble uteksaminert Master i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo. Olav skrev sin Masteroppgave i skjæringspunktet mellom offentligrettslige- og privatrettslige regler, med problemstillingen: [...]

Vi søker ny kollega!

Vi i Advokatfirmaet Lippestad søker en allsidig resepsjonist som kan jobbe 1-2 dager i uken. I perioder kan det være behov for fler dager. Vi har et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø med [...]

Bartu Beyaz

Bartu Beyaz studerer jus på Universitetet i SørØst Norge. Hans plan er å fullføre bacheloren der og ta master på Universitetet i Oslo. Bartu ønsker å ta valgemner innenfor skatterett og [...]

Runa Skrove Falch

Runa fullførte sin master i rettsvitenskap ved universitetet i Oslo høsten 2018. Masteravhandlingen omhandler demokratiske og menneskerettslige utfordringer ved digitalt grenseforsvar. Hun har [...]