Frokostmøte 22. august

 In Frokostmøter

Varslingsregler i NS 8405 og NS 8407

Vi har gleden av å invitere til frokostseminar 22. august i våre lokaler i Sehesteds gate 6, Oslo. Dette er seminar nr. 2 i årets forelesningsrekke innen bygge- og entrepriserett.

Temaet denne gang er varslingsregler i NS 8405 og NS 8407. Siden underentreprisekontrakter i NS 8415 og NS 8417 er tilnærmet like hovedkontraktene, passer seminaret til så vel byggherrer, hoved- og underentreprenører, prosjekt- og byggeledere som rådgivere. Varslingsregler i forenklede standard NS 8406 skal nevnes kort.

Det er viktig å ha god kjennskap til varslingsrutiner og vite hvordan varsler må håndheves i praksis. Feil håndtering og/ eller manglende kunnskap kan ha store økonomiske konsekvenser.

Vi skal ha fokus på varsling av:

  • Endringer
  • Vederlagsjustering, herunder plunder og heft samt økt rigg og drift
  • Fristforlengelse
  • Svikt ved byggherrens medvirkning

Kursholder:

Anna Marion Persch er advokat i Advokatfirmaet Lippestad AS. Hun er spesialisert innen kontrakter som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som rådgiver, prosjektsikrer i store byggeprosjekter og valg av kontraktsstrategi i forbindelse med offentlige anskaffelser. Hun bistår klienter i forbindelse med kontraktsoppfølging gjennom hele prosjektet fra A til Å, sluttoppgjør og om nødvendig tvisteløsning. Hun har holdt en rekke kurs i entrepriserettslige emner gjennom 10 år.

Dato/tid:

22. august 2019. Vi starter med enkel servering kl. 7:45 – 8:00. Seminaret starter kl. 8:00 og slutter kl. 9:30

Det er ingen deltakeravgift. Påmelding via epost her. 

 

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search