IDEELL VIRKSOMHET

IDEELL VIRKSOMHET

I Norge er ideell sektor av en uvurdelig betydning for samfunnet. Om det er drift av barnehager, helsetjenester, skole, barnevern eller humanitære formål ville ikke landet vårt hatt de kvalitetene det har i dag om det ikke hadde vært for et brennende engasjement for å gjøre en uegennyttig innsats.

Vi har bistått virksomheter innenfor ideell sektor siden vår oppstart i 1995, uavhengig om det er de aller største internasjonale virksomhetene eller den helt nyoppstartede organisasjonen med et ideelt formål. Geir Lippestad har sittet som sentralstyremedlem i Virke i en årrekke på vegne av ideell sektor og har i tillegg bakgrunn som generalsekretær i HLF.

Ideell sektor kjennetegnes ofte ved at det er mange ansatte og frivillige som er engasjert.

Å ha god kontroll på arbeidslivsjuss er en forutsetning for god og bærekraftig drift. Vi kan bistå i forhold rundt kontrakter, rutiner, forebygge arbeidslivskriminalitet og konflikthåndtering.

Mange ideelle aktører eier i tillegg mye eiendom hvor vi bistår med utvikling, dialog med offentlige myndigheter, leietakere, bygg og entreprise for å sikre at mest mulig penger går til det aktuelle formålet. Videre leverer ideell sektor tjenester i tråd med regler om offentlige anskaffelser. Våre advokater er eksperter på dette og kjenner kommune og stat svært godt.

Behovene i samfunnet endrer seg, og det må også ideell sektor fortløpende gjøre. Vi bidrar gjerne i strategiprosesser for utvikling av virksomheten for å sikre god bærekraft og fremtid.

Hva tenker du på? Vi kan hjelpe deg.

Start typing and press Enter to search