Arbeidstilsynet undersøker: Varsling

 In Nyheter

Det er langt flere arbeidsgivere som nå har utarbeidet rutiner for varsling, men fortsatt mangler halvparten av alle arbeidsgivere å få dette på plass. På samme tid har kun halvparten av de ansatte tillit til at arbeidsgiver håndterer varslingssaker på en rettferdig måte. For at dette skal endres er det viktig at varslngsrutiner blir utarbeidet i samarbeid mellom partene og ar arbeidsgiver setter fokus på temaet!

Les mer om arbeidstilsynets funn her

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search