Betraktninger rundt varslingsregler

 In Nyheter

«Denne høsten har vi Norge for alvor sett kraften i Metoo-bevegelsen, hvor kvinner og menn verden over har tatt opp kampen mot trakassering og uønsket seksuell adferd. I Norge ser vi at både bedrifter og organisasjoner ikke har jobbet godt nok med rutiner og prosedyrer for å forebygge denne typen adferd. I et land hvor likestilling har kommet svært langt sammenlignet med mange andre land, kan en si at dette er noe overraskende, men like fullt ser vi at samtlige av de organisasjonene og bedriftene som nå blir satt på prøve, har hatt og fortsatt har, mye å lære…»

Slik innleder Geir Lippestad sin artikkel om varslingsregler i organisasjoner og bedrifter. Hans betraktninger omhandler både lovverket og generell virksomhetsstyring, og underveis i artikkelen belyser han flere dilemmaer en kan møte på som organisasjon. Han forteller om Compliance-huset, som er et viktig hjelpemiddel for at ledelsen skal ha god styring innenfor dette feltet, og gir råd om hva som er nødvendig å huske på.

Artikkelen er publisert i Samfunnsviternes medlemsblad Samfunnsvitern, som har tema; Krenka eller lettkrenka? og kan leses i sin helhet her.

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search