Dagens Medisin: Pasientskader

 In Nyheter

Direktør i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) Rolf Gunnar Jørstad har skrevet innlegg i Dagens Medisin om pasientskader. Han mener at tallet på pasientskader i helsetjenesten må reduseres, først og fremst for å unngå unødvendige lidelser for pasienter og pårørende, men også av hensyn til de økonomiske kostnadene for samfunnet. Jørstad skriver blant annet at;

«Erstatningsutbetalingene viser at konsekvensene av feilbehandling er store».

Dette er også vår erfaring som jobber mye med disse sakene. Ta kontakt dersom du trenger hjelp, enten ved å sende e-post til post@advokatlippestad.no eller ved å ringe 22 94 10 20. Husk at dersom NPE har erkjent ansvar for din pasientskade vil du få dekket dine utgifter til advokat.

Hele innlegget til Rolf Gunnar Jørstad kan du lese her.

Vet du hva du må gjøre for å få erstatning fra forsikringsselskapet dersom du skader deg? Les mer her. 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Norges Høyesterett