Det gode samarbeidet med Samfunnsviterne fortsetter

 In Nyheter

«Vi er glade for å kunne samarbeide med en forening som tar sine medlemmer på alvor, og som ønsker å dekke også nye behov som oppstår for dem. Det er en tillitserklæring fra Samfunnsviterne at vi involveres i enda større grad inn mot deres medlemmer», sier Agnete Busengdal Sommerset, advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Lippestad.

Advokatfirmaet Lippestad har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med Samfunnsviterne. 15. september 2018 ble Advokatfirmaet Lippestad også varslingsutvalg for fagforeningen. Dette betyr at vi håndterer eventuelle varslingssaker som vedrører tillitsvalgte i tråd med Samfunnsviternes vedtatte rutiner og prosedyrer.

Vi har også utvidet det gode samarbeidet ved at vi nå, i tillegg til å yte medlemsbistand innen en rekke rettsområder, tilbyr en startpakke innen juridisk rådgivning til Samfunnsviternes medlemmer som skal etablere egen virksomhet. Startpakken består av rådgivning i forbindelse med valg av selskapsform, regnskap- og skattemessige valg og utarbeidelse av stiftelsesdokumenter, blant annet. Du kan lese mer om startpakken her.

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search