Dom fra lagmannsretten om yrkesskade

 In Nyheter

Lagmannsrettsdommen (LB-2019-182630), som omhandler krav etter yrkesskadeforsikringen, viser hvor viktig det er å få frem alle detaljer rundt selve hendelsesforløpet når man skader seg.

Erfaringsmessig er årsaken til mange uriktige avslag hos forsikringsselskapene og NAV at den som har blitt skadet ikke tenker på å få frem alle detaljene rundt det som faktisk skjedde. Det fokuseres i stedet på skaden man har fått. I denne dommen gjør imidlertid lagmannsretten en svært grundig bevisvurdering og skadelidte vinner til slutt frem mot selskapet.

Det er alltid å anbefale å ta kontakt med advokat som har spesialkompetanse på yrkesskader for å passe på at alle relevante detaljer kommer frem og at det faktisk foretas en konkret vurdering, og ikke blir et kategorisk avslag.

Dersom du får godkjent skaden som en yrkesskade av yrkesskadeforsikringsselskapet har du rett til å få dekket dine utgifter av advokat av selskapet. Vi vil således sende faktura rett til dem. Vi bistår deg  gjerne i din yrkesskadeforsikringssak. Ta kontakt med oss på post@advokatlippestad.no dersom du ønsker en uforpliktende prat om din sak.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

miste jobben