Enighet om økonomisk krisepakke for næringslivet

 In Artikler, Nyheter

Regjeringen la før helgen frem forslag til økonomisk krisepakke for å hjelpe næringslivet fremover. Mandag morgen ble det oppnådd enighet på Stortinget om en endelig avtale. Her kan du lese om noen av endringene som trer i kraft straks de er formelt vedtatt. Enkelte av tiltakene må det formelt stemmes over to ganger før de formelt trer i kraft.

Permittering og arbeidsgivers lønnsplikt

Arbeidsgivers lønnspliktperiode reduseres fra 15 til to dager. Dette vil bidra til å redusere arbeidsgivers utgifter i en sårbar periode.

Samtidig vil staten sikre de ansatte full lønn inntil 6G minimum 20 dager fra permittering. Det vil si at staten dekker de ansattes lønn fra dag 3 av permitteringsperioden frem til dag 20.  1G er per 1. mai 2019 er kr 99 858, hvilket vil si at ansatte er sikret full lønn opp til kr 599 148 frem til 20. permitteringsdag.

Du kan lese mer om endringene i permitteringsregelverket her.

Dagpenger

Etter 20. permitteringsdag, må ansatte som er permittert over på dagpenger. Også her blir det endringer for å sikre ansatte en høyere inntekt enn lovverket hittil har åpnet opp for.

Etter dag 20, skal det innføres en ordning som sikrer ansatte en inntekt på

  • Minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3 G (opp til kr 299 574), og
  • 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3 G opp til 6G (opp til kr 599 148).

Videre senkes inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger til 0,75 G (kr 74 893).

Sykepenger og omsorgspenger – reduksjon av arbeidsgiverperioden

Med den økonomiske krisepakke ønsker man videre å reduseres arbeidsgiverperioden (perioden arbeidsgiver må betale lønn) ved utbetaling av sykepenger og omsorgspenger til tre dager.

Frilansere / selvstendig næringsdrivende

Det blir også gjennomført flere tiltak for å bistå frilansere og selvstendig næringsdrivende. Blant annet skal disse ha rett til sykepenger fra dag tre, i tillegg til en ordning med en midlertidig inntektssikring når de har vært 17 dager uten inntekt. I disse tilfellene kan de få 80 % av inntekten sin opp til 6G (kr 599 148) fra NAV.

Vi bistår virksomheter og organisasjoner

Har du spørsmål vedrørende arbeidsgiveransvar og permittering på bakgrunn av koronaviruset, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Send e-post til kontor@advokatlippestad.no eller ring 22 94 10 20. 

 

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search