Fair Play Byggs årskonferanse

 In Nyheter

Advokatfirmaet Lippestad er en stolt samarbeidspartner til Fair Play Bygg – Oslo og omegn. Fair Play Bygg ble startet opp i 2019 og er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Formålet er å arbeide aktivt for seriøsitet i byggenæringen hvor ønsket er å gjenreise en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår, og gode arbeidsvilkår for ansatte.

13.februar 2020 ble Fair Play Byggs årskonferanse arrangert med mange spennende foredragsholdere. Årsrapporten for 2019 som ble lagt frem under årskonferansen kan lastes ned her.

Advokat Anna Marion Persch og advokat Bibbi Moen Drange fra vårt kontor snakket om erfaringene vi har fra samarbeidet med Fair Play det siste året og hvordan vi har bistått i konkrete saker. Vi gir blant annet juridisk bistand til ansatte som har blitt utsatt for sosial dumping ved eksempelvis å fremsette lønnskrav.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid!

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search