Frivillig organisasjon i krise

 In Nyheter

Geir Lippestad er i USA og følger dermed den dramatiske utviklingen for USAs største ungdomsorganisasjon tett. Etter påstander om tusenvis av overgrepssaker har Boy scouts of America nå begjært seg konkurs. 

Boy scouts of America er en organisasjon med lange tradisjoner, som ble etablert for over 110 år siden. Over 100 millioner amerikanere har gjennom tidene vært medlemmer. Dette er for en institusjon å regne i Amerika og det ser nå ut til at dette kan bli en av de største og mest komplekse konkurser i USA gjennom tidene, både totalt sett og så absolutt i forhold til organisasjonslivet.

Organisasjonen har mottatt en rekke søksmål fra menn som mener de er utsatt for overgrep – i skrivende stund over 2000. Erstatningskravene kan komme opp i over 1 milliard dollar. Speiderbevegelsen selger nå alle sine eiendommer, eiendeler og aktivia for å etablere et fond slik at de kan møte de enorme økonomiske kravene de står overfor.

Lokallagene er registrert som selvstendige juridiske enheter. Dette betyr at de ikke dras inn i konkursen til hovedorganisasjonen.

Et av hovedankepunktene mot organisasjonen er at de har tillat at tillitsvalgt som har vært mistenkt for å ha utført overgrep mot gutter, har fått komme tilbake til organisasjonen. En liste over ikke kvalifiserte tillitsvalgte har blitt ført i over 100 år, men det har likevel blitt avdekket at organisasjonen ikke har klart å forhindre at noen av disse har kommet tilbake og deretter begått nye overgrep. I tillegg er det avdekket at systemet for varsling om uønskede hendelser ikke har vært på plass. Likeså et system for å følge opp de som varsler.

Her i USA følges saken nøye. Organisasjonens omdømme er knust og de ansvarlige kan også vente seg rettslige etterspill.

At det skjer straffbare handlinger i frivillige organisasjoner er ikke bare forbeholdt USA. Dette skjer også mange andre steder. Lovbrudd, økonomisk utroskap, trakassering, seksuelle overgrep og ledere som går langt over sine fullmakter er også en hverdag her i Norge.

Advokatfirmaet Lippestad er Norges eneste advokatfirma som har spesialisert seg på å bistå frivillig sektor. For oss handler mye av vårt arbeid nettopp om å forebygge at uønskede handlinger skjer. Det forebyggende arbeidet må inn i strategiske diskusjoner på hvert eneste styremøte. God krisehåndtering er viktig, men aller best er det om krisene kan unngås.

Når USAs største ungdomsorganisasjon nå er historie, viser det blant annet at ingen organisasjon er for stor eller for liten til å kvalitetssikre dette arbeidet, nettopp til glede for alle medlemmene. Det å delta i en organisasjon skal være trygt for alle.

Les mer om Lippestads betraktninger rund varslingsregler i organisasjoner – som omhandler både lovverket og generelle varslingsregler.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Norges Høyesterett