HAR DU BLÆREKREFT OG JOBBER/HAR JOBBET OFFSHORE?

 In Artikler, Nyheter

Kreftregisteret m.fl. har nettopp publisert banebrytende forskning, hvor det konkluderes med økt risiko for utvikling av blærekreft etter benzen-eksponering, se vedlagte nyhetssak her: nyhetssak_shala_2023_blaerekreft_og_benzen.

Selve artikkelen finnes her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37464024/

Såfremt resultatene aksepteres av de ulike arbeidsmedisinske avdelingene i Norge vil det derved være mulighet for at offshore-ansatte med denne diagnosen vil få viktige rettigheter under så vel lov om yrkesskadeforsikring som etter særreglene for yrkesskade i folketrygdloven. Også gjenlevende ektefeller etter ansatte som har avgått med døden grunnet blærekreft vil kunne ha rettigheter.

Men, hvilke rettigheter har man så egentlig?

Jo, akkurat de samme som man har etter andre former for yrkesskader og yrkessykdommer. Det betyr eksempelvis at man har krav på få dekket eventuelle ekstrautgifter som følge larmskaden. Disse er imidlertid ofte svært begrenset, ettersom NAV kompenserer det meste.

Langt viktigere er at man har krav på å få dekket et eventuelt inntektstap som følge av skaden. Også tapt overtid, tapte tillegg mv. har man krav på å få kompensert. Etterlatte vil ha rett på forsørgertapserstatning. Beløpene vil fort kunne bli betydelige.

Den siste erstatningsposten er noe som heter ménerstatning, som skal kompensere for den «nedsatte livsutfoldelsen» skaden gir. Dette knytter seg altså til den fysiske skaden som sådan, ikke til det økonomiske tapet. Også de som fortsetter å jobbe som normalt, uten inntektstap, vil altså kunne ha krav på kompensasjon for dette.

Bare ring eller ta kontakt pr e-post – helt uforpliktende – dersom ovennevnte har interesse, for deg eller noen du kjenner. Når det gjelder utgifter til advokat er det viktig å være klar over at det ansvarlige forsikringsselskapet (det forsikringsselskapet arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring i) plikter å refundere utgifter til dette (akkurat på samme måte som de plikter å dekke andre typer utgifter, til medisinsk behandling osv). Se mer om dette her: https://advokatlippestad.no/artikler/avokatbistand-hva-koster-det-egentlig/

 

Kjell Inge Ambjørndalen er en av landets fremste innenfor erstatningsrett. Ta kontakt på epost kjell.Inge@advokatlippestad.no eller ring +47 485 17 277 for en uforpliktende prat. 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search