Har du blitt smittet med korona på jobb?

 In Artikler, Nyheter

I noen yrker er man spesielt utsatt for å få covid 19. Har du blitt smittet med korona på jobb? Nå vil man kunne få godkjent viruset som en yrkessykdom.

Korona godkjennes som yrkessykdom

Dersom man etter 1. mars har fått påvist korona vil man nå kunne få rettigheter etter folketrygdloven (NAV) og yrkesskadeforsikringen (forsikringsselskapet til arbeidsgiver).

For å få godkjent en sykdom som yrkessykdom må sykdommen være inntatt i gjeldende yrkessykdomsforskrift. Covid 19 ble inntatt i denne forskriften 7. april (med virkning fra 1.mars), og gjelder dersom man har fått alvorlige komplikasjoner som følge av denne.

Det må fortsatt være mest sannsynlig at man har fått yrkessykdommen i jobb.

I hvilke yrker kan få godkjent korona som yrkessykdom?

Arbeid på lege- eller tannlegekontor, sosialkontor, i medisinske institusjoner, sosiale institusjoner og utekontakter, barnehjem, aldershjem o.l. eller ved annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, kan få godkjent korona som yrkessykdom.

«Med de nye reglene vil eksempelvis en sykepleier som smittes på jobb og som får alvorlige komplikasjoner, kunne få full erstatning for et eventuelt økonomisk tap», sier Røe Isaksen.

Gratis å få hjelp av advokat

Dersom du har fått godkjent korona som yrkessykdom av yrkesskadeforsikringsselskapet har du rett til å få dekket dine utgifter av advokat av selskapet, i likhet med at du skal få dekket ditt øvrige tap som følge av sykdommen. Vi vil således sende faktura rett til selskapet, og du kan derfor få hjelp fra oss uten at det koster deg noe.

Det lønner seg å ta kontakt med en advokat med spesialkompetanse på yrkesskade/yrkessykdommer, og vi bistår deg gjerne i din yrkesskadeforsikringssak.

Du kan ta kontakt med oss på 22 94 10 20, eller sende oss en epost på post@advokatlippestad.no. 

Les også

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search

Norges Høyesterett