Korona: Aktuell informasjon for arbeidstaker og arbeidsgiver

 In Nyheter

Koronasituasjonen skaper hodebry for mange arbeidsgivere og arbeidstakere, og det pågående smitteutbruddet har satt mange i en vanskelig situasjon. Det oppstår stadig spørsmål relatert til blant annet permitteringer, yrkesskade og oppsigelser. Her er en oversikt over noen av våre artikler som kan gi deg svar:

Permittering og oppsigelser

Yrkesskade

Overtid

 

Dersom du har spørsmål om er du velkommen til å ta kontakt med oss. Det er stadig endringer i regelverket grunnet den pågående koronasituasjonen, og vi er oppdaterte på hvilke regler som gjelder for deg i din situasjon – både om du er arbeidsgiver eller arbeidstaker. Send en e-post til post@advokatlippestad.no eller ring 22 94 10 20.

Det er innført mange midlertidige tiltak som er ment å hjelpe både arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi oppdaterer våre sider jevnlig, og du kan også finne oppdatert informasjon relatert til korona på følgende nettsider:

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Norges Høyesterett