Koronaviruset – tiltak for arbeidsgivere

 In Artikler, Nyheter

Folkehelseinstituttet og Helse Norge kommer fortløpende med anbefalinger og informasjon vedrørende tiltak forbundet med koronaviruset, men for deg som arbeidsgiver er sannsynligvis spørsmålene fortsatt mange. 

Først og fremst er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare, særlig i helse- og omsorgssektoren, men også på alle arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker. Flere virksomheter pålegger nå for eksempel ansatte å ha hjemmekontor for å begrense smittefare samt at møter i størst mulig grad foregår ved hjelp av tekniske løsninger. Det er imidlertid ikke alle arbeidsgivere hvor arbeidsoppgavene er av en slik art at hjemmekontor er en mulighet for å holde driften i gang som normalt.

Mange arbeidsgivere er i en slik situasjon at permitteringer kan bli nødvendig i tiden fremover da de vil oppleve store økonomiske utfordringer forårsaket av situasjonen samfunnet vil bli satt i nærmeste fremtid som følge av koronaviruset. I følge en undersøkelse NHO har gjennomført frykter én av fire respondenter at de må permittere ansatte innen kort tid.

Hva gjør du som arbeidsgiver og har du prosedyrene og rutinene på plass?

For å ha adgang til å permittere må det foreligge såkalt saklig grunnlag, og det er på det rene at koronaviruset i mange tilfeller vil utgjøre  grunnlag for permitteringer. Det må vurderes i det enkelte tilfellet hvorvidt kravet om permitteringsgrunnlag er til stede, og myndighetenes fortløpende råd og anbefalinger vil med all sannsynlighet ha stor innvirkning på disse vurderingene.

Det er uansett visse krav til saksbehandlingen rundt permittering som må overholdes, slik som drøftelser med tillitsvalgte og hvilken informasjon de ansatte må bli gitt. Dersom ikke alle ansatte skal permitteres, må det videre foretas en utvelgelsesprosess hvor det må foreligge saklige vurderinger bak hvilke avdelinger det skal gjennomføres permitteringer i, og ikke minst hvilke ansatte som skal bli permittert. Vanligvis vil ansiennitet være det utvelgelseskriteriet som skal legges til grunn, men det kan foreligge saklige grunner som tilsier at eksempelvis fagkompetanse skal avgjøre hvilke ansatte som skal permitteres.

Permittering er et drastisk tiltak som vil være en tung prosess både for arbeidsgivere og de ansatte. Det er følgelig viktig at tillitsvalgte blir inkludert på en god måte gjennom prosessen og i de løpende vurderingene.

Vi bistår deg gjerne med å utarbeide og iverksette nødvendige tiltak, samt gir en gjennomgang og oversikt over hvilke prosedyrer som må følges ved en eventuell permittering grunnet koronaviruset.

Dersom du er usikker på om dere kan permittere på nåværende tidspunkt, kan vi hjelpe til med vurderingene som fortløpende må gjøres. Ta kontakt på tlf 22 94 10 20 eller epost kontor@advokatlippestad.no så bistår vi deg fortløpende.

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search