Universell utforming i offentlige anskaffelser

 In Nyheter

Universell Utforming AS holder kurs om universell utforming i offentlige anskaffelser. På dette kurset, som foregår via nettet, lærer du hvordan man skal ivareta universell utforming i alle deler av prosessen, hva slags krav man skal stille, hvordan kontrollere at det man har kjøpt er universelt utformet og annet.

Foredragsholder Rudolph Brynn er utdannet statsviter og har mangeårig erfaring fra arbeid med politikk og lovgivning i Norge og EU på området universell utforming. Han har skrevet utredninger og bidratt til publikasjoner med fokus på universell utforming innen blant annet IKT, tjenester, transport, standardisering og andre relevante emner.

For mer informasjon om kurset og påmelding, klikk her.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search