På lag med Barnekreftforeningen

 In Nyheter

Advokatfirmaet Lippestad har inngått en samarbeidsavtale med Barnekreftforeningen, slik at foreldre som har barn med kreft kan få juridiske råd og veiledning.

På Barnekreftforeningens nettsider ligger det nå rettighetsinformasjon utformet av oss i Advokatfirmaet Lippestad. Du kan lese mer her.

«Vi har gått gjennom de viktigste og vanskeligste rettsområdene etter innspill fra Barnekreftforeningen», sier advokatfullmektig Hilde Firman Fjellså, som har vært en del av arbeidet.

Pleiepenger, rett til opplæring på sykehus, omsorgspenger og hvordan man forholder seg til arbeidsgiver i forbindelse med fravær er blant temaene som er omtalt. Fjellså peker på at regelverket ofte kan være komplisert og lite tilgjengelig.

«I tekstene prøver vi å forklare rettighetene på en fornuftig måte, slik at foreldre kan finne skreddersydd informasjon».

Samarbeidet innebærer også individuell rådgivning fra advokatfirmaet. Som medlem av Barnekreftforeningen får du nå inntil 2 timer gratis juridisk bistand med advokat/advokatfullmektig fra Advokatfirmaet Lippestad. Samarbeidsavtalen dekker et vidt spekter rettsområder, og du kan blant annet få hjelp til juridiske forhold knyttet til NAV og kommunen, forhold knyttet til rett til opplæring, pleiepenger, rettigheter i forbindelse med sykehusopphold og erstatningsspørsmål.

Tilbudet omfatter muntlige råd og veiledning, og om ønskelig er det mulighet for et møte ved våre kontorer i Oslo. Om det er behov for bistand utover 2 timer, tilbys alle Barnekreftforeningens medlemmer bistand til en rabattert pris, og det vil i særlige tilfeller være mulig å søke Barnekreftforeningen om utvidet gratis bistand.

Er du medlem av Barnekreftforeningen og ønsker bistand eller veiledning – ta kontakt med oss via telefon 22 94 10 20, eller e-post, og husk å oppgi ditt medlemsnummer.

Vi i Advokatfirmaet Lippestad ser frem til å bistå Barnekreftforeningens medlemmer og gi familier den støtten de trenger. Vi håper å kunne bidra som en informasjonskilde slik at familier som rammes av barnekreft aldri føler seg alene.

Nylige Poster

Start typing and press Enter to search