På lag med Norsk Forening for Brannskadde

 In Nyheter

Vi har inngått samarbeidsavtale med Norsk forening for Brannskadde. 

I mars inngikk Advokatfirmaet Lippestad samarbeidsavtale med NFFB. Samarbeidet omfatter 2 timer gratis juridisk rådgivning muntlig for alle NFFB’s medlemmer.

Dersom det er behov for ytterligere advokatbistand ut over 2 timer rådgivning, gis det tilbud om en rabattert timepris på 20 % fra AL for slik bistand.

Oppdrag som kan være aktuelle er:

  • Rettsspørsmål knyttet til fast eiendom (med unntak av odelsrett)
  • Forsikringsrettslige problemstillinger
  • Skifte/arv/testamente
  • Juridiske spørsmål knyttet til NAV
  • Juridiske spørsmål knyttet til rett til opplæring
  • Strafferett
  • Juridiske kontrakter og maler tilbys med veiledning for å sikre kvalitet og forståelse
  • Arbeidsrettslige problemstillinger, inkludert tilrettelegging på arbeidsplassen og spørsmål rundt oppsigelse

Vi i advokatfirmaet Lippestad står klare til å gi alle medlemmer av Norsk Forening for Brannskadde 2 timer gratis juridisk rådgivning i saker du som privat person har behov for hjelp til. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt på post@advokatlippestad.no Oppgi telefonnummer så kontakter en av våre advokater deg så snart vi kan.

Les mer om samarbeidet på NFFB’s sider.

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search