På lag med SMA Norge

 In Nyheter

I februar 2018 ble det vedtatt i Beslutningsforum at kun SMA pasienter under 18 år får tilgang til den livsnødvendige medisinen Spinraza. Manglende dokumentasjon på at medisinen har effekt på voksne var hovedargumentet til Beslutningsforum da de bestemte at kun barn får tilgang til medisinen.

Torsdag 31. juni overleverte en gruppe pasienter med denne alvorlige muskelsykdommen et brev til helseminister Bent Høye, hvor de bestrider gyldigheten av vedtaket. En ny studie gjort ved det medisinske fakultetet ved Stanford University i USA viser at Spinraza også har effekt på voksne.

Advokatfirmaet Lippestad har gjort en juridisk vurdering av vedtaket, og mener det er rettsstridig å skille mellom barn og voksne.

«Beslutningsforums avgjørelse om å tilby Spinrazatil en bestemt aldersgruppe og ikke en annen, samt ikke å fatte beslutningen etter en individuell vurdering av hver enkelt pasients tilstand, synes klart å stride mot lov og forarbeider».

Nå ber SMA Norge om en rask avgjørelse fra Beslutningsforum.

«Vi er innstilt på å gå rettens vei, hvis ikke helseministeren og Beslutningsforum gjør om på vedtaket«, sier leder i foreningen SMA Norge, Gunn Aas Shaw til NTB.

Flere artikler om saken finner du her;

Nylige Poster

Start typing and press Enter to search