På lag med VVS Fagmann

 In Nyheter

Advokatfirmaet Lippestad har inngått samarbeidsavtale med VVS Fagmann kjedekontor.

Fra og med 1. april 2021 vil alle VVS Fagmanns medlemmer få inntil 1 time gratis juridisk bistand innenfor rettsområdene entreprise, arbeidsrett og erstatning/forsikring/yrkesskade. Hver medlemsbedrift kan benytte seg av tilbud om gratis rådgivning én gang årlig, og får i tillegg 20 % rabatt på utførende advokats alminnelige timepris på oppdrag ut over gratistimen.

I tillegg vil vi utarbeide flere kontraktsmaler og dokumenter for VVS Fagmann.

«Advokatfirmaet Lippestad er veldig glade for samarbeidet med VVS Fagmann. Vi er opptatt av å hjelpe medlemmene med å forebygge og løse konflikter som oppstår slik at både håndverker og kunde blir fornøyd. At vi også kan gi medlemsfordeler til medlemmene på advokattjenester på alle livets områder, håper vi blir godt mottatt!» – Geir Lippestad, advokat/eier

Vi i Advokatfirmaet Lippestad har lang og god erfaring med å bistå både arbeidstakere, arbeidsgivere og organisasjoner/foreninger med alle spørsmål og problemstillinger innenfor arbeidsrett, bygg og entreprise og erstatningsrett. Våre advokater har solid erfaring fra konfliktløsning, og har alltid som formål å finne frem til gode løsninger.

Samarbeidsavtalen gjelder for følgende rettsområder

Erstatning/forsikring/yrkesskade: Dersom du skades på jobb har du krav på å få dekket ditt økonomiske tap som følge av skaden. Særlig viktig er muligheten til å få erstattet ditt inntektstap. Etter lov om yrkesskadeforsikring skal kravet rettes mot et forsikringsselskap, ikke mot din arbeidsgiver. Det er viktig at dette følges opp helt fra ulykkestidspunktet, idet mangelfull dokumentasjon på skadehendelse og symptomutvikling kan redusere dine muligheter for erstatning. VAdvokatfirmaet Lippestad har bred erfaring på dette området, og kan hjelpe VVS Fagmanns medlemmer hele veien. Faglig ansvarlig: Kjell Inge Ambjørndalen

Arbeidsrett: En god arbeidsgiver betyr trygg økonomistyring, fornøyde ansatte og kunder. Advokatfirmaet Lippestad kan hjelpe medlemmene i VVS Fagmann med alle arbeidsrettslige spørsmål som eksempelvis gode HMS rutiner, arbeidsavtaler, konflikthåndtering, virksomhetsoverdragelse, dialog med arbeidstilsyn eller oppsigelsesprosesser. Firmaet holder også kurs i krav til arbeidsmiljø, internkontrollforskriften og arbeidsmiljøloven. Faglig ansvarlig: Geir Lippestad

Entreprise: Advokatfirmaet Lippestad har bred erfaring innen entreprise, bygg og eiendom. Advokatene bistår innen kontraktene som er utarbeidet av Norsk Standard, hovedsakelig NS 84xx-kontraktene og ved håndverkertjenester. Vellykkede prosjekter, uansett størrelser, kjennetegnes ved at alt leveres innen avtalt kost, tid og kvalitet. God kommunikasjon som forebygger uklarheter eller uenigheter hindrer at det oppstår tvister. Advokatfirmaet Lippestad kan bistå medlemmene med alt fra løpende rådgivning til bistand i tvister og rettssaker. Faglig ansvarlig: Anna Marion Persch

Er du VVS Fagmann medlem? Ta kontakt på medlemsservise-vvs@advokatlippestad.no eller ring oss på +47 22 94 10 20 for en prat! Om du tar kontakt per telefon er det viktig at du opplyser om at du er VVS Fagmann-medlem. 

Klikk her hvis du vil lese om samarbeidet i VVS Fagmann månedsnytt!

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search