Streik blant advokater: Hva handler det om?

 In Nyheter

Foto: Advokatforeningen

Streik blant advokater: Hva handler det om?

Du har kanskje hørt om det i nyhetene eller sett det nevnt på sosiale medier: Advokater går til streik. Men hva handler egentlig denne streiken om, og hva kan det bety for oss?

Hva er situasjonen?

Mange advokater jobber på det som heter offentlig salærsats. Det er advokater som jobber som forsvarer eller bistandsadvokat i straffesaker eller med fri rettshjelp saker. Etter årevis uten særlig økning i salærsatsen og brutte avtaler, har advokater i Norge nå tatt det drastiske steget med å gå til streik. Hovedkravet deres er enkelt: De ønsker en heving av salærsatsen i det reviderte nasjonalbudsjettet. Dette er en del av en avtale som regjeringen inngikk med Advokatforeningen i 2022, men som foreløpig ikke er blitt oppfylt.

Hvorfor er dette viktig?

For mange av oss kan det virke som en spesifikk og kanskje til og med litt kjedelig sak. Men det handler faktisk om noe som angår oss alle. Når salærsatsen ikke økes, betyr det at advokater som jobber med saker for folk som trenger det mest, får mindre betalt for jobben sin. Dette kan påvirke tilgangen vår til dyktige advokater som driver rettshjelp når vi trenger det som mest.

Hva er salærsatsen?

Salærsatsen er rett og slett hvor mye advokater får betalt fra det offentlige for å representere deg eller meg når vi for eksempel blir tiltalt eller fornærmet i en straffesak eller barnevernet vil overta omsorgen for barna våre. Når denne satsen ikke øker, betyr det at de beste advokatene kanskje må slutte å ta disse sakene eller gi dem den tiden og oppmerksomheten de fortjener.

Hvorfor går advokatene til streik?

Advokatene har nådd et punkt der de føler seg nødt til å ta til gatene – eller rettere sagt, til å la arbeidet ligge – for å få oppmerksomhet rundt dette viktige spørsmålet. De ønsker å minne regjeringen på den avtalen de inngikk for å sikre rettferdig betaling for advokattjenester.

Hva kan dette bety for oss?

Streiken kan ha konsekvenser for hvordan rettshjelp blir tilgjengelig for folk flest. Det kan føre til forsinkelser i rettssaker, eller det kan bety at noen ikke får den hjelpen de trenger når de trenger den. Dette gjelder spesielt for de mest sårbare i samfunnet, som voldsutsatte barn eller personer involvert i overvåkningssaker.

Akkurat nå streiker bistandsadvokatene i Oslo og sier nei til å ta oppdrag ved Barnehuset. 

Hva skjer videre?

Det er vanskelig å si nøyaktig hva som vil skje fremover, men det er klart at både advokater og regjeringen må komme til enighet for å sikre at rettshjelpen forblir tilgjengelig og rettferdig for alle.

Konklusjon

Streiken blant advokater handler ikke bare om lønnskrav eller juridiske detaljer. Det handler om rettferdighet, tilgjengelighet og respekt for avtaler som er inngått. Det handler om å sikre at rettshjelp er noe alle kan stole på, uansett hvem de er eller hvor de kommer fra.

Som medlemmer av Advokatforeningen støtter Advokatfirmaet Lippestad, Andersen & Bache-Wiig streiken. Vi følger nøye med på utviklingen og håper på en løsning som tjener alles interesser.

Les mer på https://www.advokatforeningen.no/streik

Recent Posts

Start typing and press Enter to search