Dom fra lagmannsretten viser at detaljene er avgjørende i yrkesskadesaker

 In Nyheter

Lagmannsrettsdommen (LB-2019-182630), som omhandler krav etter yrkesskadeforsikringen, viser hvor viktig det er å få frem alle detaljer rundt selve hendelsesforløpet når man skader seg.

Erfaringsmessig er årsaken til mange uriktige avslag hos forsikringsselskapene og NAV at den som har blitt skadet ikke tenker på å få frem alle detaljene rundt det som skjedde. Det fokuseres i stedet på skaden man har fått. Her gjør imidlertid lagmannsretten en svært grundig bevisvurdering og skadelidte vinner frem til slutt mot selskapet.

Det er alltid å anbefale å ta kontakt med advokat som har spesialkompetanse på yrkesskader for å passe på at alle relevante detaljer kommer frem og at det faktisk foretas en konkret vurdering, og ikke blir et kategorisk avslag.

Dersom du får godkjent skaden som en yrkesskade av yrkesskadeforsikringsselskapet har du rett til å få dekket dine utgifter av advokat av selskapet. Vi vil således sende faktura rett til dem. Vi bistår deg  gjerne i din yrkesskadeforsikringssak. Ta kontakt med meg på 970 77 570, eller send meg en mail på cecilie.h-j@advokatlippestad.no

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search