1. Vår behandling av personopplysninger

Når vi behandler personopplysninger om deg, er vi ansvarlig for å påse at vår behandling oppfyller kravene i både personvernlovgivningen og øvrig lovgivning. Behandlingsansvarlig er Advokatfirmaet Lippestad AS v/ daglig leder.

Dersom du har spørsmål til vår behandling av dine personopplysninger eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, er det bare å kontakte oss.

Vår kontaktinformasjon er:
Adresse: Sehesteds gate 6
E-post: post@advokatlippestad.no
Telefon: +47 22 94 10 20
Organisasjonsnummer: 996 400 832

2. Hva er en personopplysning?

En personopplysning er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan for eksempel være opplysninger om navn, adresse, telefonnummer, IP-adresse, økonomiske forhold og lignende.

Med «sensitive personopplysninger» (i GDPR kalles dette «særlig kategori av personopplysninger») mener man enkelte grupper av personopplysninger det gelder strengere krav for å kunne behandle. Dette er for eksempel opplysninger om helse, straffbare forhold og fagforeningsmedlemskap.

Advokatfirmaet Lippestad AS vil behandle både «vanlige» og sensitive personopplysninger i forbindelse med gjennomføring av advokatoppdrag.
Du kan lese mer om hva personopplysninger er på Datatilsynet sine nettsider (ekstern lenke): https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger/

3. Etablering og gjennomføring av advokatoppdrag

Vi behandler først og fremst personopplysninger i forbindelse med etablering og gjennomføring av advokatoppdrag. Behandlingsgrunnlaget vil avhenge av den konkrete situasjonen, men vil ofte være en kombinasjon av en eller flere ulike behandlingsgrunnlag som for eksempel at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og/eller nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse for behandlingsansvarlig (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c). Vår behandling av personopplysninger i denne forbindelse er også regulert av øvrig lovverk som advokatforskrift, domstolloven og øvrig prosesslovgivning. Vennligst vær oppmerksom på at personopplysningsloven (og da også GDPR) gjelder ikke for saker som behandles etter rettspleielovene.

Når vi etablerer klientforhold, vil vi blant annet være lovpålagt å foreta en identifikasjonskontroll i henhold til hvitvaskingslovgivning. Behandlingsgrunnlaget for dette etter GDPR vil være for å oppfylle en rettslig forpliktelse (jfr. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c).
Vi vil også være nødt til å innhente og motta opplysninger om saken for å kunne oppfylle oppdragsavtalen med deg. Dette vil også kunne omfatte opplysninger om eventuelle motparter eller andre tredjeparter. Vår behandling vil omfatte både ikke-sensitive og sensitive personopplysninger slik som opplysninger om straffbare forhold, helse og fagforeningsmedlemskap. Hva slags type personopplysninger vi behandler vil avhenge av den konkrete saken. Dersom vi samler inn sensitive opplysninger som er nødvendige for å gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav følger det av GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f at vi har hjemmel til dette.

Vi vil kun behandle innsamlede/mottatte personopplysninger til å gjennomføre og oppfylle oppdragene vi har for våre klienter i henhold til inngått oppdragsavtale.

Alle våre advokater/advokatfullmektiger er medlem av Den norske advokatforeningen.

4. Kontaktskjema og andre type henvendelser til oss

Når du ta kontakt med oss per epost/post eller tar kontakt med oss via telefon, samtykker du til at vi kan behandle personopplysningene du deler med oss. Vi vil kun behandle personopplysningene dine i forbindelse med at vi besvarer din henvendelse. Behandlingsgrunnlag for dette vil i de aller fleste tilfeller være GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a (samtykke) eller bokstav b (oppfylle en avtale / gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse).

5. Påmelding til arrangementer og nyhetsbrev

Dersom du gjennom skjema på vår nettside har meldt deg på ett av våre arrangementer, har du samtykket til (jfr. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a) at vi kan behandle personopplysningene du deler med oss i forbindelse med gjennomføringen av arrangementet.

Dersom du har bedt om å bli invitert til fremtidige arrangementer har du aktivt avgitt et samtykke til dette.

I forbindelse med kontaktskjemaer og påmelding til arrangementer/nyhetsbrev benytter vi oss av Mailchimp.

6. Vedrørende samtykke og behandling av personopplysninger som blir gitt oss via kontaktskjemaer

Dersom du har avgitt et samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake. I forbindelse med utsendelse av invitasjoner/nyhetsbrev vil det være en link nederst i eposten du kan trykke på for å melde deg av.

Ellers er det bare å ta kontakt med oss per epost eller telefon, så skal vi sørge for å hjelpe deg.

7. Cookies og bruk av våre nettsider

Vi bruker såkalte informasjonskapsler (cookies) på vår nettside.

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som blir plassert på enheten du bruker til å besøke våre nettsider (for eksempel mobiltelefon, PC, nettbrett etc.) og som sender informasjon tilbake til vår nettside.

Dersom du ikke ønsker informasjonskapsler, må du selv endre innstillingene i nettleseren din. Om innstillingene i nettleseren din er satt til å akseptere cookies anses dette som et gyldig samtykke til vår bruk av cookies, jfr. Norsk kommunikasjonsmyndighet: https://www.nkom.no/teknisk/taushetsplikt-og-personvern/elektroniske-spor/informasjonskapsler-cookies

Dersom du mer informasjon om hva informasjonskapsler er og hvordan du må gå frem for å endre innstillingene i nettleseren, kan du få god hjelp på denne nettsiden: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/ (ekstern link)

Vi bruker kun cookies til analyse- og statistikkformål. Vi samler inn IP-adresse, geolokasjon og informasjon om hvordan du benytter nettsidene våre – for eksempel hvilken artikler og sider på nettsidene våre som blir mye besøkt.

I tillegg vil vi ha noen cookies for å få nettsiden til å fungere optimalt, hvilket gir deg som besøkende en god opplevelse når du besøker våre nettsider. Vær oppmerksom på at dersom du endrer innstillingene i nettleseren din slik at du ikke aksepterer denne type cookies, vil det kunne hende at brukeropplevelsen din blir dårlig.

Vi vil ikke ha mulighet til å identifisere deg som person. IP-adresse og annen informasjon som imidlertid kan kobles til deg som person, for eksempel ved å sammenstille informasjon fra for eksempel din internettleverandør, blir likevel klassifisert som personopplysninger.

Vi bruker cookies fra WordPress og Google på våre nettsider. Mer informasjon om hvilke type cookies dette er og hvor lenge de blir lagret på enheten din finner du her:
https://wordpress.org/support/article/cookies/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

8. Facebook og sosiale medier

Vi har opprettet en virksomhetsprofil på Facebook og Linkedin. Selv om denne siden er opprettet hos Facebook, tilsier ny rettspraksis fra EU at både vi og Facebook begge er behandlingsansvarlige for en slik Facebookside vi har opprettet.

Når du besøker vår Facebookside, vil Facebook kunne hente ut informasjon om at du besøker vår side. Dette skjer for eksempel gjennom cookies fra Facebook. Basert på hva du liker, deler og leser kan det også hende at Facebook vil kunne optimalisere annonsene som vises deg. Du kan lese mer om Facebook sin behandling av personopplysninger på Facebook sine sider for personvern hvor du også kan endre dine personverninnstillinger overfor Facebook.

Gjennom Facebook kan vi vise deg målrettede annonser, men per dags dato benytter vi oss ikke av slike løsninger som for eksempel Facebook Pixel.

9. Utlevering av personopplysninger og våre underleverandører (databehandlere)

Vi gir ikke opplysninger videre til tredjeparter med mindre det er nødvendig i forbindelse med etablering, gjennomføring og avslutning av advokatoppdrag. Dette kan for eksempel være utveksling av opplysninger forbindelse med sakskorrespondanse til motparter, offentlige myndigheter og domstoler.

Vi har imidlertid flere såkalte databehandlere. En databehandler er rett og slett en underleverandør som behandler personopplysninger på våre vegne.

Våre databehandlere er per dags dato:
– Jussystemer AS / Braathe AS (leverandør av våre IT-systemer og saksbehandlingssystem)
– Mailchimp INC/LTD (leverandør av utsendingssystem i forbindelse med nyhetsbrev/invitasjoner samt kontaktsskjema)
– Google (analyseformål)
– WordPress (nettsider, cookies til analyseformål, kontaktskjemaer)

10. Sletting av dine personopplysninger

Vi vil slette dine personopplysninger når det ikke lenger foreligger et behov for å lagre/behandle disse av hensyn til formålene de ble samlet inn for.
I mange tilfeller vil vi være lovpålagt å oppbevare visse opplysninger og dokuemnter ett visst antall år. Dette gjelder for eksempel krav i regnskaps- og hvitvaksingslovgivning.

Videre vil vi, på bakgrunn av at vi utøver advokatvirksomhet, ha behov for å lagre saksdokumentasjon (opplysninger/dokumentasjon i tilknytning til advokatoppdrag) i et relativt langt tidsrom. Som en hovedregel slettes og makuleres alle saksdokumenter etter at det har gått ti år. I enkelte tilfeller vil det imidlertid være behov for å oppbevare saksinformasjonen lenger, for eksempel dersom det er tale om testamenter/skjøter. Oppbevaring skjer i henhold til våre interne arkivrutiner.

Dersom du har samtykket til for eksempel å motta nyhetsbrev/invitasjoner til arrangementer, vil vi slette dine personopplysninger når du har trukket tilbake ditt samtykke.

11. Dine rettigheter

Når vi eller andre virksomheter behandler personopplysninger om deg, har du mange rettigheter.

For det første kan du be om innsyn i personopplysningene vi behandler om deg. Du har blant annet krav på å få vite hvordan opplysningene om deg behandles, hvorfor opplysningene behandles og hvilke opplysninger som lagres. Dette innebærer også å få informasjon om vi utleverer opplysningene til tredjeparter.

Du har videre rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet i tillegg til å få lagt flere opplysninger til dersom personopplysningene er ufullstendige.

Du har også en «rett til å bli glemt» – hvilket betyr en rett til å få personopplysninger om deg selv slettet av oss som behandlingsansvarlig.

Det kan i enkelte tilfeller være at vi har en plikt til fortsatt å lagre personopplysningene. Dersom vi ikke har særskilt lovgrunnlag for å fortsette behandlingen, vil opplysningene bli slettet når vi ikke lenger har et behandlingsgrunnlag (f. eks. at du trekker ditt samtykke tilbake). Se ellers punkt 10 om sletting av personopplysninger ovenfor.

Du vil også kunne ha rett til å kreve begrenset behandling, rett til å fremme innsigelse mot behandlingen og til å kreve dataportabilitet.
Du kan lese mer om alle dine rettigheter på Datatilsynets nettside:
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/.

Dersom du ønsker å benytte deg av noen av dine rettigheter, kan du ta kontakt med oss per epost: post@advokatlippestad.no

Dersom du har hatt eller har ett klientforhold hos oss, kan du ta direkte kontakt med din kontaktperson hos oss som vil hjelpe deg.

Vi har inngått databehandleravtaler med alle våre databehandlere. Våre databehandlere hverken utleverer eller behandlinger dine personopplysninger uten at de har fått instrukser av oss til dette. Du skal være sikker på at dine personopplysninger blir behandlet på en trygg måte hos oss.

12. Klage

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du for eksempel mener at vår behandling av dine personopplysninger er ulovlig eller at dine rettigheter blir brutt.

Mer informasjon om hvordan klage til Datatilsynet og annen informasjon om personvern, kan du finne på Datatilsynet sine nettsider:

https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/
https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/

13. Spørsmål

Om du har noe spørsmål om denne personvernerklæringen eller ønsker å benytte deg av noen av dine rettigheter, ta kontakt med oss.

Personvernerklæringen er sist oppdatert 20. juni 2019

Start typing and press Enter to search