Ny arvelov

Den 1. januar 2021 trådte den nye arveloven i kraft. Lovverket har blitt enklere å forstå for folk flest, ved at lovteksten og språket er endret og forenklet. Videre er den tidligere skifteloven [...]