Agnete B. SommersetAdvokat

Agnete har svært allsidig bakgrunn gjennom 13 års erfaring fra offentlig forvaltning på departements- og tilsynsnivå. Hun har spisskompetanse innen forvaltningsrett med regelverksutvikling, høringer og allsidig saksbehandling. Hun har også bred erfaring med advokatbistand innen forvaltningsrett i form av å levere utredninger, og i enkeltsaker for klienter.

Agnete arbeidet som advokatfullmektig i advokatfirmaet Schjødt sin Corporate-avdeling, hvor hun jobbet med kontraktsrett og selskapsrettslige spørsmål. Hun har også bred erfaring fra det private næringsliv, med arbeidsrett, etablering og drift av selskaper – herunder forhandling, utforming, kvalitetssikring av avtaler og arbeid med kvalitetssikringssystemer. Mange års virke i det private næringsliv har gitt henne sterk kompetanse på kontraktsrett, også innen etablering av egen virksomhet.

Arbeidsrett er også et av fagområdene som engasjerer Agnete sterkt. Hun bistår både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og mener man får nyttige perspektiver ved å ha erfaring fra begge sider. Hun er rådgiver til flere offentlige virksomheter som står i omstillingsprosesser og virksomhetsoverdragelser.

Agnete har utviklet spisskompetanse innen varsling i arbeidslivet og i organisasjoner med tillitsvalgte. Hun hjelper virksomheter med å utvikle varslingsrutiner, med å håndtere konkrete varslingssaker, og ved å være med i varslingsutvalg. Hun har også erfaring med varslingssaker fra varslerens perspektiv.

Agnete har jobbet i Advokatfirmaet Lippestad siden 2014 og har juridisk embetseksamen fra 1992 fra Universitetet i Oslo. Hun innehar i dag flere styreverv.

Start typing and press Enter to search