Bartu BeyazStudentmedarbeider

Bartu Beyaz studerer jus på BI i Oslo. Hans plan er å fullføre bacheloren der og ta master på Universitetet i Oslo. Bartu ønsker å ta valgemner innenfor skatterett og selskapsrett. Han har fra tidligere jobber god erfaring med kundeservice.

Start typing and press Enter to search

Olav Skolseg Ree