Bibbi Moen DrangeAdvokat

Bibbi Moen Drange startet hos Lippestad juni 2018 etter å ha jobbet hos Advokatfirmaet Magnus Legal AS (tidligere Visma Advokater AS) siden 2015. Hun fikk advokatbevilling i 2017.

Bibbi har solid kompetanse innenfor blant annet arbeidsrett, hvor hun har bistått både arbeidstakere og arbeidsgivere. Hun har svært god erfaring med oppsigelsesprosesser, herunder omstillings- og nedbemanningsprosesser, i tillegg til virksomhetsoverdragelser. Videre har hun blant annet bistått arbeidsgivere i forbindelse med bruk av underentreprenører og problematikk rundt utsendte arbeidstakere.

Hun har også arbeidet mye med personvern og bistår virksomheter med overholdelse av personvernlovgivningen, herunder den nye personvernforordningen (GDPR). Hun kan bistå med å kartlegge virksomhetens behandling av personopplysninger og hva slags tiltak som må igangsettes for å oppfylle lovkravene.

Bibbi har i flere år arbeidet hos Namsfogden i Oslo hvor hun fikk bred erfaring med pengekravsrett og tvangsfullbyrdelse. Under studietiden har hun også hatt traineeopphold hos Advokatfirmaet Torkildsen, Tennøe & Co. Hun har på alle sine arbeidsplassen arbeidet med varierte problemstillinger.

Bibbi fullførte mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2014. Hennes masteroppgave omhandlet gjenlevende ektefelles råderett i uskiftet bo.

I tillegg til å gi juridisk rådgivning holder hun også ofte kurs om arbeidsrettslige- og personvernrettslige problemstillinger.

Start typing and press Enter to search