Cecilie AlnesAdvokatfullmektig

Cecilie Alnes ble uteksaminert cand. jur. ved Universitetet i Oslo våren 2017. Hun har tatt valgfagene arbeidsrett og opphavsrett, samt et semester ved University of Western Australia. Hun skrev sin masteravhandling våren 2017 om private granskinger ved mistanke om korrupsjon i aksjeselskaper.

Cecilie har allerede i flere år vært tilknyttet Advokatfirmaet Lippestad AS. Hun begynte som kontormedarbeider i vinteren 2012, samtidig som hun påbegynte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har ved siden av studiet jobbet deltid hos oss og hatt et praktikantopphold i Advokatfirmaet Selmer. Høsten 2019 har Cecilie arbeidet i politiet, og har derfor hatt permisjon fra Advokatfirmaet Lippestad. Der har hun fått bred erfaring i blant annet strafferett.

Cecilie jobber innenfor de fleste av våre fagområder, og vil bistå alle våre advokater.

 

Start typing and press Enter to search