Cecilie Hvam-JacobsenAdvokat

Advokat Cecilie Hvam-Jacobsen er en erfaren advokat som har jobbet med erstatnings- og forsikringsrett i 17 år.

I 10 år har hun jobbet med personskade og forsikringssaker på forsikringsselskapets side, både i Crawford & Company AS og Protector Forsikring. I Protector Forsikring har hun jobbet som advokat/saksbehandler og leder, og Cecilie har også vært fagsjef for personskadeavdelingen. I tillegg hadde hun ansvaret for de rettslige prosessene. Hun har spisskompetanse i yrkesskadesaker- og sykdommer, men har også solid erfaring med øvrige personaldekninger og bilansvarssaker (personskade etter trafikkulykke).

Etter å ha avlagt juridisk embetseksamen i 2001, jobbet Cecilie 5 år i NAV som saksbehandler for uførepensjon, yrkesskader og arbeidsavklaringspenger. I tillegg har hun behandlet klager på alle fagområder i trygden. Hun ledet også det siste året den juridiske avdelingen på trygdekontoret, og har derfor solid erfaring med trygderett.

Cecilie jobber i tillegg med barnevernrett, barnefordeling, arbeidsrett og strafferett.

Start typing and press Enter to search