Halvor FrihagenAdvokat

Spesialkompetanse

  • Utlendingsrett
  • Familierett
  • Barnevernrett
  • Arverett

Halvor har spesialisert seg innenfor utlendings- og flyktningrett, og kontaktes jevnlig av media om utlendingsrettslige spørsmål. Han jobber også med familierett, barnevernrett, arverett og straffesaker både nasjonalt og internasjonalt.

Halvor er opptatt av menneskerettigheter og diskrimineringsrett og har særlig kompetanse innen LHBTQ.
Han har spesielt erfaring med barnebortføring og internasjonal privatrett på familie- og barnerettens område. Han snakker engelsk, fransk, spansk og tysk.

Halvor har tidligere arbeidet ved Stortingets internasjonale avdeling og i Utlendingsdirektoratet.

Han er norsk koordinator for ELENA (European Legal Network on Asylum) og 2007-2013 og 2017-2021 var han medlem av Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett og han er leder av Norges fotballforbunds Doms og sanksjonsutvalg.

Halvor er videre på Utenriksdepartementets liste over advokater med særlig kunnskap om barnebortføringsrett

Start typing and press Enter to search