Hilde Firman FjellsåAdvokat

Hilde Firman Fjellså fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo høsten 2017. Hun har arbeidet i det studentdrevne rettshjelpstiltaket Jussbuss som en del av studiene. Masteravhandlingen hennes handler om retten til familiegjenforening for flyktninger. Hun har tatt valgfagene internasjonal flyktning- og asylrett, og diskriminering- og likestillingsrett.

Hilde har hatt praktikantopphold ved LO sin juridiske avdeling, og arbeidet deltid som resepsjonist/trainee i Advokatfirmaet Sverdrup DA. Ved siden av studiene har hun også jobbet som journalist, og har en variert og bred bakgrunn innen politikk, fagbevegelse og organisasjonsarbeid.

Start typing and press Enter to search