Kjell Inge Ambjørndalen (H)Advokat i kontorfellesskap

Spesialkompetanse

  • Erstatningsrett – herunder spesielt personskader og yrkesskader
  • Forvaltningsrett
  • Prosedyre

Kjell Inge Ambjørndalen er spesialisert innenfor erstatnings- og forsikringsrett, og har over 25 års erfaring med å føre slike saker for domstolene. Han bistår kun private parter, ikke forsikringsselskapene. Brorparten av sakene knytter seg til oppfølging av personskader, men tvister om såkalte «tingsskader», det vil si naturskade, forurensningsskade, skade på bygning og kjøretøy mv., har økt i omfang den senere tid.

De siste årene har Kjell Inge også ført over 50 saker innen utlendingsfeltet for ting- og lagmannsrett, etter avtale med Regjeringsadvokaten. Derigjennom har han opparbeidet seg betydelig kompetanse også om den alminnelige forvaltningsrett.

Kjell Inge avla juridisk embetseksamen i 1991 og har siden arbeidet som advokat, med unntak av ett studieår i USA (hvor han tok en særskilt Master of Law-grad) og to perioder som dommerfullmektig (i henholdsvis Horten og Oslo tingrett).

Kjell Inge fikk Møterett for Høyesterett i 2013.

Her kan du lese utvalgte artikler og nyhetsoppslag om Ambjørndalen:

Start typing and press Enter to search