Odd Ivar GrønAdvokat

Odd bistår private, offentlige og næringsdrivende klienter i saker om arbeidsrett, kontraktsrett, pengekrav/konkurs, personskadeerstatning, barnevern og i familiesaker. Han har også bred erfaring med forhandlinger.

I tillegg bistår Odd private parter og offentlig virksomhet i arbeidsrettslige spørsmål, rådgivning og bistand i prosesser omkring endring/nedbemanning/oppsigelse/avskjed, samt forhandlinger/prosedyre knyttet til dette, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Han har god kjennskap til Hovedavtalen og Statsansatteloven, og har også bistått med rådgivning om håndtering av personopplysninger og arkivrutiner i tilknytning til personalsaker i offentlige virksomheter, samt spørsmål knyttet til den nye personvernforordningen.

Han arbeider også med straffesaker og var en av forsvarerne i 22.juli-saken. Han påtar seg oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat, samt saker om voldsoffererstatning.

Odd har vært ansatt i advokatfirmaet Lippestad siden 2011, etter tre år som namsfullmektig hos Namsfogden i Oslo. Han skrev masteroppgave om kontraktsrett og fikk sin mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Start typing and press Enter to search