Olav Skolseg ReeAdvokatfullmektig

Spesialkompetanse

  • Kontraktsrett
  • Eksproriasjonsrett
  • Dyktig allrounder

Olav ble uteksaminert Master i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo. Olav skrev sin mastergrad innenfor ekspropriasjonsrett, med problemstillingen: «Tvillaust meir til gagn enn skade – Et reelt vilkår? – Undersøkelse og gjennomgang av hvordan oreigningslova §2 annet ledd er anvendt ved ekspropriasjonsvedtak i praktisk rettsliv 1945-2021». Veileder var Professor Endre Stavang ved Institutt for privatrett. Videre har Olav tatt valgfag innenfor emnene opphavsrett, ekspropriasjonsrett og English Law of Contract.

Olav har bakgrunn fra Gjerdrum og Levanger og har opparbeidet seg en god forståelse og interesse for ulike kulturer, blant annet ved å bodd et halvt år i Ungarn, samt god kjennskap til landbruket. Etter studiet har ha vært rettshjelper i perioder. Olav jobber med de fleste av våre rettsområder.

Start typing and press Enter to search