Thea Kristine Seim SønstelieAdvokatfullmektig

Spesialkompetanse

  • Helserett
  • Arbeidsrett
  • Strafferett

Thea Kristine Seim Sønstelie er oppvokst på Skedsmokorset og har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, uteksaminert høsten 2023. Hennes masteroppgave fokuserte på allmennhetens krav på dokumentinnsyn overfor offentlig forvaltning, med spesielt fokus på offentleglova § 12.

Hun har bred erfaring innen barnevernsrett, innsynsrett og fengselsrett fra Statsforvalteren i Innlandet og Kriminalomsorgen, hvor hun har jobbet som juridisk rådgiver og vikarierende fengselsbetjent. I 2022/2023 arbeidet hun som saksbehandler i JURK (Juridisk rådgivning for kvinner), hvor hun håndterte juridiske spørsmål knyttet til arbeid, trygd og diskriminering. I forbindelse med arbeidet hos JURK har Thea også opptrådt som prosessfullmektig og holdt flere foredrag for minoritetsgrupper og elever.

Hun har en bachelorgrad i sosiologi fra University of Manchester, med fordypning i ledelse, mediepåvirkning, nettverksanalyser, kjønn og sosiale bevegelser. Bacheloroppgaven omhandlet kvinner i det norske forsvaret, deres kultur og erfaringer med å operere i et mannsdominert miljø og yrke.

Start typing and press Enter to search