Tone GrøttumStatsautorisert regnskapsfører

Tone har vært tilknyttet Advokatfirmaet Lippestad AS siden 2011.

Tone arbeider med økonomistyring, strategisk og økonomisk rådgivning og prosjektledelse for selskaper og organisasjoner. Hun har mye kunnskap om ideell sektor og stor kompetanse i skjæringspunktene mellom privat, offentlig og ideell virksomhet.

Tone har lang erfaring med å avdekke og forebygge kritikkverdige forhold i næringslivet og ideell sektor. Hun har bistått selskaper og organisasjoner i snuoperasjoner for å gjenopprette en økonomisk forsvarlig drift. Hun er en rådgiver som tør å stå i tøffe situasjoner.

Tone har solid kompetanse i styrearbeid. Hun var styreleder i Advokatfirmaet Lippestad AS i Geir Lippestads permisjonstid som byråd og sitter fortsatt i selskapets styre.

Tone har autorisasjon fra Finanstilsynet som regnskapsfører.

Start typing and press Enter to search