Tor Omar NyquistAdvokat

Spesialkompetanse

  • Velferdsrett
  • Menneskerettigheter
  • Erstatningsrett

Tor Omar Heyerdahl Nyquist har arbeidet i advokatfirmaet Lippestad siden 2021, og fikk advokatbevillingen i september 2023.

Han har bred erfaring innenfor en rekke rettsområder, men har et særlig engasjement og kompetanse innenfor velferdsrett og tilstøtende rettsområder. Tor Omar har særlig kunnskap om Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og andre helse og omsorgstjenester og har bistått enkeltpersoner i flere profilerte helse – og omsorgssaker. Han jobber også med de BPA leverandører. Tor Omar har også bred erfaring med å holde kurs og foredrag for både institusjoner, firmaer og enkeltpersoner om rettigheter, tjenester og muligheter.

Tor Omar bistår også Geir Lippestad og firmaets advokater i andre saker, og har bistått firmaet i flere av dets mest profilerte saker, både innenfor strafferetten og privatretten.

Tor Omar har tidligere jobbet som frivillig saksbehandler i Gatejuristen Innlandet, og hatt internship i flere advokatfirmaer. Han har hatt en rekke tillitsverv i både skole, idrettslag og lokalpolitikken og har et stort engasjement for mennesker, rettigheter og samfunnet.

Her kan du lese utvalgte artikler og nyhetsoppslag om Nyquist:

Start typing and press Enter to search