Blitt tilbudt sluttavtale? Hva bør du gjøre?

 In Artikler

Sluttavtale er et virkemiddel som ofte blir brukt i forbindelse med nedbemanninger eller andre former for oppsigelsesprosesser. Dersom du som ansatt blir tilbudt en sluttavtale, kan det være fristende å tenke at du vil ut av den usikre situasjonen en nedbemanning medfører. Det er imidlertid ikke alltid like lett å vite hva som er lurt å gjøre.

Hva er egentlig en sluttavtale?

En sluttavtale kalles ofte også fratredelsesavtale. Begrepet sluttpakke blir også brukt, særlig når slike avtaler gir den ansatte en form for økonomisk fordel.

En sluttavtale er rett og slett en avtale mellom deg som ansatt og arbeidsgiver om at arbeidsforholdet skal avsluttes. Dere blir med andre ord enige om at du skal slutte i jobben og på hvilke vilkår.

Hva slags bestemmelser kan en sluttavtale inneholde?

En sluttavtale kan inneholde mange ulike former for bestemmelser:

Arbeidsplikt og -rett

Normalt skal du som ansatt – enten om du selv sier opp eller blir sagt opp – jobbe ut oppsigelsestiden din. Ofte sier imidlertid en sluttavtale at du ikke skal jobbe ut oppsigelsestiden din.

Dette er noe du kan bli enig med arbeidsgiver om, men du vil ha det som kalles arbeidsrett. Dette betyr at arbeidsgiveren din ikke kan nekte deg å arbeide i oppsigelsestiden med mindre du og arbeidsgiver blir enige om at du skal si fra deg retten til å møte på jobb.

På samme måte vil du ha det som kalles arbeidsplikt, og du kan derfor ikke nekte å arbeide med mindre arbeidsgiver ønsker å fristille deg fra denne plikten.

Økonomiske fordeler

En sluttavtale inneholder videre ofte bestemmelser om at du skal få lønn ut oppsigelsestiden din selv om du eventuelt ikke behøver å arbeide. Arbeidsgiver ønsker ofte at du som ansatt aksepterer sluttavtalen du blir tilbudt, og velger derfor i mange tilfeller å inkludere noen økonomiske «gulrøtter».

Lønn er noe vi får fordi vi har utført arbeid for vår arbeidsgiver. Det naturlige utgangspunktet er derfor at det blir avtalt at du ikke får lønn dersom du slipper å jobbe i oppsigelsestiden. Avhengig av situasjonen, vil det være mange tilfeller hvor den ansatte ønsker å kunne komme seg raskt videre over i ny jobb. Det vil i disse tilfellene kunne være rasjonelt å inngå en avtale om umiddelbart fratreden (altså at du som ansatt får lov til å slutte med en gang).

Videre ser man også ofte at arbeidsgiver tilbyr økonomisk kompensasjon utover lønn i oppsigelsestiden. Dette vil da ofte kalles sluttvederlag, og vil ofte være ett beløp tilsvarende et visst antall månedslønner.

Man ser også eksempler på at arbeidsgiver tilbyr å dekke utgifter til karriereveiledning, og at den ansatte får lov til å beholde enkelte goder som jobb-PC og mobil.

Hvor mye arbeidsgiver imidlertid ønsker og ikke minst kan tilby i en sluttavtale, avhenger av arbeidsgivers situasjon. En virksomhet med store økonomiske problemer vil kanskje ikke ha mulighet til å tilby noe annet enn at du som ansatt får lov til å slutte før utløpet av oppsigelsestiden. Du bør uansett ha i bakhodet at det kan være mulig å fremforhandle bedre betingelser enn det arbeidsgiver først tilbyr.

Andre type bestemmelser

I tillegg vil en sluttavtale inneholde bestemmelser om utbetaling av feriepenger, attest og andre praktiske forhold som utmelding av arbeidsgivers kollektive pensjons- og forsikringsordninger. Ikke rent sjelden vil avtalen også ha bestemmelser om taushetsplikt og partene ikke skal rette søksmål eller andre krav mot hverandre på grunn av usaklig oppsigelse.

Dersom du inngår sluttavtalen som en del av en nedbemanningsprosess, ønsker ofte arbeidsgiver at du i tillegg også fraskriver deg retten til såkalt fortrinnsrett.

Sluttavtaler og nedbemanning

Når arbeidsgiver skal si opp ansatte, gjelder det strenge regler. Videre vil det ved nedbemanninger gjelde strenge krav til det som kalles utvelgelsesprosessen – med andre ord hvordan ansatte skal vurderes opp mot hverandre med tanke på hvem som til syvende og sist skal bli nedbemannet.

Hvis du vil vite mer om kravene som stilles til oppsigelse i forbindelse med omstillings- og nedbemanningsprosesser kan du lese mer her.

Særlig i forbindelse med omstillings- og nedbemanningsprosesser er det ofte viktig for arbeidsgiver å få ansatte til å slutte frivillig slik at arbeidsgiver raskt kan igangsette andre nødvendige tiltak fremfor å måtte gå gjennom en tung og formell utvelgelsesprosess blant alle de ansatte. På denne måten kan arbeidsgiver spare mye tid og få større fleksibilitet i prosessen.

Bør jeg akseptere en sluttavtale?

Hvorvidt du bør akseptere en sluttavtale om du blir tilbudt dette, avhenger av din personlige situasjon. Du bør nøye avveie hvor sannsynlig det er at du er blant de som kommer til å bli nedbemannet.

Dersom det er sannsynlig at du vil motta en oppsigelse – for eksempel fordi du har kortest ansiennitet – kan det hende at det kan lønne seg økonomisk for deg å akseptere en sluttavtale.

Dersom du imidlertid har en mistanke om at det kan ta lang tid for deg til å få en ny stilling hos en annen arbeidsgiver, bør du tenke nøye over om sluttavtalen vil stille deg i en bedre økonomisk situasjon enn om du skulle bli sagt opp. Kanskje du ikke bør akseptere sluttavtalen uten at du fremforhandler bedre fordeler? Eller mener du kanskje at arbeidsgiver uansett ikke vil ha grunnlag for å gi deg en oppsigelse?

Særlig for de ansatte som nærmer seg pensjonsalder kan det være klokt å være ekstra forsiktig, både med tanke på vanskeligheter med å skaffe nytt arbeid og tap av pensjonsrettigheter som AFP.

Søk råd om du er usikker

Husk også at dersom du tror arbeidsgiver ikke har grunnlag for å si deg opp, eller at arbeidsgiver har gjort feil i løpet av oppsigelsesprosessen, kan det hende at du kan imøtegå selve oppsigelsen og kreve denne kjent ugyldig. Ulovlige oppsigelser vil også kunne utløse krav på erstatning fra arbeidsgiver.

Det kan derfor være lurt å rådføre seg med en advokat som har god erfaring fra slike saker før du bestemmer deg for hva du har lyst til å gjøre. En rådgiver vil også kunne hjelpe deg med å fremforhandle bedre betingelser.

Dersom du velger å få hjelp fra advokat, kan det også tenkes at arbeidsgiveren din er villig til å dekke hele eller deler av advokatomkostningene dine.

Advokatfirmaet Lippestad AS bistår både arbeidsgivere og ansatte i forbindelse med oppsigelsessaker og sluttavtaler. Dersom du har noen spørsmål i forbindelse med nedbemanning, andre type oppsigelsessaker eller sluttavtaler er det bare å ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hva som eventuelt kan gjøres i din sak. Du kan nå oss på e-post eller ringe 22 94 10 20.

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search