Hva må du gjøre for å få erstatning fra forsikringsselskapet?

 In Artikler

Dersom du skader deg kan du ha rett til erstatning fra forsikringsselskapet. Det kan enten være gjennom yrkesskadeforsikringen dersom du skader deg på jobb, gjennom ulykkesforsikringen dersom du skader deg på fritiden, og/eller gjennom bilansvarsforsikringen til det ansvarlige kjøretøyet dersom du skader deg i en trafikkulykke. Yrkesskadeforsikring og bilansvarsforsikring er lovpålagt, mens fritidsulykkeforsikring kan være tegnet av din arbeidsgiver og/eller at du har tegnet dette privat.

Skaden må være forårsaket av en ulykke. I praksis kan det imidlertid være vanskelig å dokumentere at sine helseplager skyldes ulykken, og det er du som er skadet som har bevisbyrden. Det gjelder spesielt plager fra nakke, skulder og rygg idet dette er svært vanlige plager å ha i en ellers frisk normalbefolkning, selv om man ikke har vært utsatt for en ulykke.

Du må derfor passe på å gjøre følgende:

  • Oppsøk lege innen 3 døgn, ikke vent for å se om du blir bedre. Dette må dokumenteres i journal.
  • Du må nevne alle steder på kroppen hvor du har vondt til legen, uansett om du har mye mer vondt noen steder enn andre idet dette kan endre seg. Dette må dokumenteres i journal.
  • Du må passe på å oppsøke legen med de plagene du har jevnlig, selv om legen ikke nødvendigvis kan gjøre at du blir bedre. Dette må dokumenteres i journal.
  • Dersom du er til legen av andre årsaker må du passe på nevne at du fortsatt har plager etter ulykken og hvor, dersom du har det. Dette må dokumenteres i journal.
  • Du må passe på å få dokumentert selve hendelsesforløpet/hva og hvor det skjedde, enten ved bilder og/eller vitner.
  • Du må passe på å få frem til selskapet hva som konkret er årsaken til at du ikke kan jobbe i dag, og hvordan du fungerte rett forut for skadetidspunktet.
  • Dersom selskapet vil innhente spesialisterklæring må du passe på at rett spesialist velges. Ikke godta forslag fra selskapet uten å ha forhørt deg med en erfaren personskadeadvokat.
  • Rimelige og nødvendige utgifter til advokat kan dekkes av selskapet dersom du blir skadet på jobb eller i en trafikkulykke, så ta kontakt med en erfaren personskadeadvokat som kan hjelpe deg.

Vi har lang erfaring med personskader, også fra selskapets side, og bistår deg gjerne i din sak. Ta kontakt med advokat Cecilie Hvam-Jacobsen på 970 77 570 eller send en e-post for en uforpliktende samtale.

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search